GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.
- Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.
- Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
- Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.
- Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.
- Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
- Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
- Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
- Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.
- Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.
- Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
- Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.
- Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.
- Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
- Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.
- Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
- Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
- Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
- Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
- Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
- Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
- Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.
- Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.
- Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.
- Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.
- Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
- Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
- Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
- Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.
- Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.
- Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
- Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.
- Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.
- Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.
- Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
- Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
- Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
- Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
- Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
- Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.
- Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.
- Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.
- Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.
- Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
- Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
- Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.
- Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.
- Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
- Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.
- Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
- Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
- Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
- Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
- Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
- Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
- Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
- Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.