GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.
2- Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.
3- Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.
4- Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
5- Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.
6- Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.
7- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.
8- Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.
9- Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.
10- Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.
11- Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.
12- Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.
13- Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.
14- Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.
15- Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.