GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Bu programın hedefleri biyokimya alanında temel bilgi ve becerileri kazanmış elemanları yetiştirmektir. Temel araştırma faaliyetleri; yeni tedavi hedeflerininbelirlenmesinde trombosit reseptörleri ve sinyal yolaklarının trombositreseptör-ligand ilişkisinin moleküler modelleme teknikleriyle desteklenip sinyalyolaklarının aydınlatılması,   antioksidan, NAMPT, SIRTs, aldoz redüktazgibi enzim aktivite çalışmaları, çeşitli hastalıklarda serbest radikallerin etkileri, oksidatif stres parametreleri, antioksidan savunma sistemleri, kardiyovasküler hastalıklarda aterojenik / antiaterojenik mekanizmalar ve kanserde bazı genlerin ekspresyonlarının incelenmesi konularını kapsamaktadır.

Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 1983-2001 yılları arasında Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalı ile müşterek olarak yüksek lisans programını yürütmüştür. 2001 yılından itibaren yüksek lisans programı Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bölümde 4 profesör, 1 doçent ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm laboratuvarlarında, temel laboratuvar aletleri ve ölçüm cihazları bulunmaktadır.