GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Yüksek Lisans Programı, öğretim elemanı ve akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Yüksek Lisans Programı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaklaşımlar, araştırma yöntem ve teknikleri, istatistik ve uygulamaları, materyal geliştirme, dil bilim alanları ve dil bilim, ölçme ve değerlendirme ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.