GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Makina Mühendisliği Bölümünün eğitim ve öğretim programının amacı, öğrencilerin makina mühendisliği ile ilgili temel bilgileri kazanmasını sağlamak, onların yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, tasarım, planlama ve uygulama yetenekleri edindirmektir. Böylece; düşünen, kendisini geliştirebilen, analiz ve sentez yapabilen, araştırmacı, sosyal yönü gelişmiş, ülkesine ve topluma yararlı Gazi Üniversitesi mezunları yetişecektir. Eğitim süreci bilgiyi yüklemekten çok, öğrencilerin bu bilgiyi doğru bir şekilde kullanabileceği, özgür ve bilimsel düşünebileceği yöne aktarmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler lisans eğitimlerinin ilk yılında mühendislik eğitimleri için gerekli olacak temel fen dersleri ve enformatik derslerini almaktadırlar. İkinci ne üçüncü yıllarda da; makina mühendisliği eğitiminin ısı ve mekanik dallarıyla ilgili dersler görülmektedir. Öğrenciler, son sınıfta yer alan teknik ve sosyal seçmeli derslerle ilgi alanı ve mühendislik eğitimi dışında merak ettiği konularda da bilgisini artırma şansı yakalar. Yapılan çalışmalar ve Mühendislik Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda Makina Mühendisliği Bölümü, Avrupa’daki mühendislik programlarının kalitesinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) akreditasyonu kapsamında 30 Eylül 2020 yılına kadar geçerli olan akreditasyona sahiptir.