GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Bölümümüzde, insan-makina sistemlerinin tasarımı, üretim ve hizmet sistemlerinin iyileştirilmesi ve mühendislik faaliyetlerinin bilimsel yönetimi için mühendislik analizini içeren bir eğitim programı vardır. Programımızın eğitim amaçları imalat ve hizmet sektörleri ile ilgili mesleki faaliyetlerde verimliliği ve etkinliği sağlayacak becerileri kazandırmak; insan, makine, malzeme, bilgi vb. üretim kaynaklarının tasarımı, planlanması, organizasyonu ve uygulamasını gerçekleştirecek, gelişmelere açık, irdeleme ve objektif karar verebilme yeteneğine sahip, kalitenin sürekli iyileştirilmesi için etkin kararlar alabilecek, araştırıcı, takım çalışmasına yatkın, teknik konularda etkin iletişim kurabilen ve mesleğinde öncülük edebilecek mühendisleri yetiştirmektedir. Bu amaçla lisans programında, bahsedilen konular öğrencilere ayrı ayrı dersler halinde bilgisayar destekli olarak verilmektedir.