GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
  Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere programa kaydolmadan önceki almış olduğu lisansüstü dersler, Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde  tanımlamış olan esaslar çerçevesinde değerlendirilir.