GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrencinin önceden aldığı lisansüstü dersler yönetmelik çerçevesinde ön öğrenme olarak kabul edilmektedir. Ayrıca alan dışı olarak kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri alarak bölümümüzde yüksek lisansa devam etmektedir.