GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Gazi Eczacılık Fakültesin’de öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan ders içeriğinin, Gazi Eczacılık Fakültesin’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.