GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
11809-YÜKSEK LİSANS TEZİNE HAZIRLIK
0
3
5
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
2
2
4
0
21809-YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
0
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
0
0
5
0
5
5
61809-DÖNEM PROJESİ
0
3
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
1
0
0
5
2
FTR-1000-BİTKİSEL İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE FİTOFARMAKOVİJİLANS
5
4
4
3
5
5
5
5
5
5
5
3
3
4
5
5
4
FTR-1010-FITOTERAPIDE TEMEL KAVRAMLAR VE YASAL DÜZENLEMELER
5
3
3
1
3
5
4
5
3
2
1
2
1
4
3
5
2
FTR-1070-BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMI VE TASARIMI
4
3
3
3
4
3
4
3
5
3
4
3
2
3
4
3
4
FTR-1080-GELENEKSEL TEDAVİ SİSTEMLERİ VE DİĞER SİSTEMLER
5
4
4
3
4
4
5
5
5
4
4
5
1
5
4
4
1
FTR-1160-DERMATOLOJİK RAHATSIZLIKLAR, SELÜLİT VE ROMATİZMADA ETKİLİ FİTOTERAPÖTİKLER
5
3
4
4
4
4
4
5
1
3
5
5
0
1
3
2
4
FTR-1170-KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, METABOLİK RAHATSIZLIKLAR VE OBEZİTE ÜZERİNDE ETKİLİ FİTOTERAPÖTİKLER
4
1
1
2
4
1
1
2
5
2
2
2
5
5
4
4
5
FTR-1190-SINIR SISTEMI, KANSER İMMUN SISTEM RAHATSIZLIKLARINDA KULLANILAN FITOTERAPÖTIKLER
5
4
4
3
5
5
4
5
5
3
5
1
3
4
5
5
5
FTR-1200-SOLUNUM SISTEMI GÖZ VE KULAK RAHATSIZLIKLARINDA KULLANILAN FITÖTERAPÖTIKLER
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
3
5
5
5
5
5
4
FTR-1210-GASTROİNTESTİNAL SİSTEM, ÜRİNER SİSTEM VE JİNEKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA ETKİLİ FİTOTERAPÖTİKLER
5
5
5
1
4
5
4
5
1
4
4
0
0
1
4
3
3
FTR-1240-BİTKİSEL ÇAYLAR
5
4
5
2
3
3
3
5
4
4
3
3
3
4
3
1
3
FTR-1250-ZEHİRLİ BİTKİLER VE DOĞAL KAYNAKLI TOKSİK MADDELER
5
5
5
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
FTR-1270-PİYASADA DOĞAL İÇERİKLİ DERMOKOZMETİK ÜRÜNLER
5
4
4
5
3
4
5
5
1
5
5
2
3
3
2
5
0
FTR-1320-FARMAKOPE ANALİZLERİ VE BİTKİSEL İLAÇLARIN ÜRETİMİ VE KALİTE KONTROLLERİ
1
2
2
1
4
2
3
3
5
4
0
0
0
5
1
2
0
FTR-1330-DROGLARIN MORFOLOJİK VE MİKROSKOBİK ANALİZİ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
5
5
3
2
0
FTR-1340-TIBBİ BİTKİ TAYİNİ VE HERBARYUM TEKNİKLERİ
5
4
3
1
3
4
4
3
2
2
0
0
5
2
3
2
0
FTR-1350-TEMEL FİTOKİMYA
3
4
5
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
FTR-2002-YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
4
4
3
4
3
3
4
3
4
4
5
4
5
4
4
5
5
FTR-2030-AROMATERAPI VE HOMEOPATI
5
5
5
3
5
5
5
5
5
3
5
5
3
4
5
5
5
FTR-2060-FİTOÖSTROJENLER
4
4
4
3
4
5
5
5
5
5
4
4
3
5
4
4
4
FTR-2080-FİTOTERAPİ’DE KULLANILAN BİTKİSEL İLAÇLAR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
FTR-2090-BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MÜSTAHZAR BİLGİSİ VE BESİN DESTEKLERİ
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
İlişkili ders sayısı / 24 2124242323242323232421191923222419
İlişki ağırlığı 8987947091949399878482646285789074
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir