GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1070001 -EĞİTİM POLİTİKASI İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM
5
5
0
1
4
4
5
4
4
5
1070003-İŞ SÖZLEŞMESİ
4
4
4
5
5
3
3
2
3
4
1070042 -İLERİ SOSYAL PSİKOLOJİ
3
2
4
1
2
3
1
2
4
2
1070044 -KÜRESELLEŞME VE END. İLİŞKİLERİ
5
4
4
5
5
4
5
5
4
5
1070046-TEKNOLOJİ VE İSTİHDAM
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
1070047-GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI
4
4
2
2
3
3
5
2
3
3
1070057-SOSYAL HAKLAR VE SOSYAL POLİTİKA
5
5
4
3
4
4
4
4
4
5
1070058-KALİTATİF VE KANTİTATİF YÖNTEMLER
5
2
4
2
2
3
2
2
3
2
1070999 -TEZ DÖNEMİ
5
5
3
4
4
4
4
4
4
4
2070003-SEMİNER
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
2070004 -İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
4
3
4
2
2
3
3
2
3
3
2070005 -ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ
3
2
5
3
4
4
5
4
4
5
2070048 -KARŞILAŞTIRMALI ÜCRET YÖNETİMİ
4
4
1
5
5
5
5
4
3
5
2070049 -KÜRESELLEŞME PERSPEKTİFİNDE ÇALIŞMA EKONOMİSİ
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
2070050 -AB DE İSTİHDAM POLİTİKALARI
5
4
4
5
4
4
4
5
4
5
2070051-TOPLU İŞ HUKUKU PROBLEMLERİ
4
4
4
5
5
4
3
3
5
3
2070052-EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM
5
4
4
0
2
2
5
1
4
4
İlişkili ders sayısı / 17 17171616171717171717
İlişki ağırlığı 76665657656469586569
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir