GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM VE ÖRGÜT KURAMLARI/HY-1020
Dersin Adı: HEMŞİRELİKTE YÖNETİM VE ÖRGÜT KURAMLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Turkce-Ingilizc
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Dilek EKİCİ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.dilekekici.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  docdrdilekekici@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hastanelerin bakım hizmeti yönetiminde modern yönetim teorilerini ve uygulamalarını analiz edebilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Örgün Eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yönetim biliminin gelişimi ve klasik yönetim yaklaşımı
2. Hafta  Klasik teoride yönetim süreci yaklaşımı
3. Hafta  Klasik teoride bürokrasi yaklaşımı
4. Hafta  Neoklasik yönetim teorisi
5. Hafta  Neoklasik teoride yer alan araştırmalar
6. Hafta  Modern yönetim teorileri ve Sistem yaklaşımı
7. Hafta  Sistem yaklaşımına göre hastanelerin analizi
8. Hafta   Sistem yaklaşımına göre hasta bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi
9. Hafta  Durumsallık yaklaşımı
10. Hafta  Durumsallık yaklaşımına göre teknoloji ve örgüt yapısı
11. Hafta  Durumsallık yaklaşımına göre teknoloji ve örgüt yapısı
12. Hafta  Modern sonrası yaklaşımlar (Kurumsallık)
13. Hafta  Modern sonrası yaklaşımlar (Kurumsallık)
14. Hafta  Modern sonrası yaklaşımlar (Kaynak bağımlılığı ve yönetim stratejileri)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ekici D (2013) Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, Sim Matbaası, Ankara. Tamer Koçel(2010) İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Ataman Göksel (2010) İşletme Yönetimi, Türkmen Kitapevi, İstanbul Eren Erol (2010) Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım Dağıtım, İstanbul Huber D (2006) Leadership and Nursing Care Management, Elsevier Health Sciences, 3rd Edition. Tomey A M (2004) Nursing Management and Leadership, Elsevier Health Sciences, 7th Edition. Heidenthal P K (2002) Nursing Leadership & Management, Thomson/Delmar Learning Publishers. Roussel L, Swansburg RJ, Swansburg RC (2005) Management and leadership for nurse administrators, Jones & Bartlett Publishers
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Düz Anlatım, Tartışma, Örnek olay
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
9
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
4
2
8
 Sunum
2
10
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
6
5
30
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
162
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Hastanelerin hasta bakım hizmetinin organizasyon yapısını analiz eder.X
2
Hastanelerin bakım hizmeti yönetiminde modern yönetim teorilerini ve uygulamalarını analiz eder.X
3
Sağlık politikaları ile ilgili temel kavramları bilir.X
4
Hemşirelik hizmetlerinin kalite göstergelerini bilir.X
5
Performans değerlendirme yöntemlerini kullanır.X
6
Araştırma sürecinin basamaklarını bilir.X
7
Profesyonel liderlik özelliklerini sergiler.X
8
Hemşirelik modellerinin hemşirelik bakımı için önemini bilir.X
9
Hemşirelik hizmeti yönetimindeki yönetsel sorunları tanımlar.X
10
Bakım organizasyon yöntemlerini açıklar.X
11
Hemşirelik ve hemşirelik yönetimine katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapar.
12
Hemşirelik hizmetleri kalite göstergelerini analiz eder.