GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK SİNEMA TARİHİ I/YMS 501
Dersin Adı: TÜRK SİNEMA TARİHİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. MUSTAFA SEVER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   severm@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ders Türk sinema tarihini başlangıçtan altmışlı yıllara kadar olan dönemini kapsar. Sinema tarihini toplumsal, ekonomik boyutları ve türler, anlatı ya
Filme eleştirel bakış konusunda beceri geliştirmek.
Öğrenciler Türk sinema tarihi konusunda bilgi sahibi olurlar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Türk sinema tarihine giriş
2. Hafta  Türk sinemasında türlerin kökenleri
3. Hafta  Melodram geleneği
4. Hafta  Komedi ve romantik komedi geleneği
5. Hafta  Anlatı yapıları
6. Hafta  Melodram oyunculuğu: Yıldız Kenter
7. Hafta  Melodram oyunculuğuTürkan Şoray
8. Hafta  Türk sinemasında avare imgesi
9. Hafta  Arzu Film ve Ertem Eğimez
10. Hafta  Esas oğlan olarak Keloğlan miti
11. Hafta  Türk sinemasında namuslu kadın temsilleri
12. Hafta  Türk sinemasında kötü kadın temsilleri
13. Hafta  Maske kavramı: Gösterge sistemi olarak giysi
14. Hafta  Erkek temsilleri ve erkeklik.
15. Hafta  Film Gösterimi
16. Hafta  Film Gösterimi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akbulut, Hasan. (2008) Kadına Melodram Yakışır. Türk Melodram Sinemasında Kadın İmgeleri. İstanbul: Bağlam. Büker, Seçil. (1993) Yeşilçam'da Bir Sultan. İstanbul: Afa. Büker, Seçil. “Fahişeler Barda: Şehvet Kurbanı ile Vesikalı Yarim”. 25. Kare. (27)(1999): 56-65. Büker, Seçil. “Fahişeler Genelevde: Baraj ile 14 Numara”. İletişim Dergisi. (2) (Bahar 1999). Büker, Seçil. “Fahişeler Sürgünde: Yatık Emine ile İpekçe”. İletişim Dergisi. (5) (Bahar 2000). Büker, Seçil. “İki İstanbul Hatırası: Atıf Yılmaz ve Sadri Alışık”, Kahkaha ve Hüzün. Yay.haz. Kurtuluş Özyağcı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları,2006. Büker, Seçil. “Kurtlar Vadisi Irak’ta Eksiği Kahraman Dolduruyor”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. (22)(2006) Büker, Seçil. “Neriman Köksal’ın Maskeleri”. 25. Kare. (31) (2000) Büker, Seçil: “Düşman İzmir’de Denize Dökülür”. Halit Refiğ:Bir Sinema’nın ve Sinemacının Serü
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
60
 Uygulama
1
1
 Projeler
1
1
 Pratik
1
1
 Quiz
1
1
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
8
112
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
2
8
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
190
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir yeni medya alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.X
2
Yeni medya ile ilişkili olan bilimsel ve sanatsal disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.X
3
Yeni medya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. X
4
Yeni medya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. X
5
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni sanatsal yaklaşımlar geliştirebilmeX
6
Yeni Medya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sanatsal, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerlere katkıda bulunabilme. X
7
Yeni Medya alanı ile ilgili sanat eseri üretebilmeX
8
Tez önerisi hazırlama ve alana yönelik birikimleri doğrultusunda tez yapabilme becerisini kazandırabilme. X
9
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak kavramsal çözüm üretebilme. X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre içinde sanatsal ve bilimsel projeler, etkinlikler gerçekleştirebilmeX