GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI/5141343
Dersin Adı: ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Alternatif enerji kaynaklarının endüstride enerji tasarrufu açısından önemini bilir
Alternatif enerji kaynaklarının çevre açısından önemini kavrar
Rüzgar türbini sistemlerinin çalışma prensiplerini bilir
Rüzgar türbini sistemlerinin tasarım parametrelerini bilir ve farklı tasarım modelleri üzerinde çalışmalar yürütebilir
Güneş kolektörlerinin çalışma esaslarını bilir
Güneş kolektörü sistemlerinin tasarım parametrelerini değerlendirebilir ve farklı tasarım modelleri uygulayabilir
Güneş pili sistemleri ve güneş pillerinin tasarım esaslarını anlar
Güneş paneli sistemleri uygulaması konusunda bilgi sahibidir
Yakıt pili uygulamalarını bilir
Hidrojen enerjisi ve motorlarda kullanımını kavrar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Alternatif enerji kaynaklarının sınıflandırılması, Dünya’da ve Türkiye’de alternatif enerji kullanımına ilişkin oranlar ve örnekleri
2. Hafta  Alternatif enerji sistemlerinin çevre açısından önemi
3. Hafta  Rüzgar enerjisi, rüzgar türbini sistemlerinin tasarımı
4. Hafta  Rüzgar enerjisi, rüzgar türbini sistemlerinin tasarımı
5. Hafta  Rüzgar enerjisi, rüzgar türbini sistemlerinin tasarımı
6. Hafta  Güneş enerjisi, güneş kolektörlerinin tasarımı
7. Hafta  Güneş enerjisi, güneş kolektörlerinin tasarımı
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Güneş pilinin yapısı, güneş pili sistemlerinin tasarımı
10. Hafta  Güneş pilinin yapısı, güneş pili sistemlerinin tasarımı
11. Hafta  Güneş pilinin yapısı, güneş pili sistemlerinin tasarımı
12. Hafta  Kimyasal enerji ve yakıt pilleri
13. Hafta  Yakıt pillerinin tasarım esasları
14. Hafta  Hidrojen enerjisi, motorlarda hidrojen kullanımı
15. Hafta  Hidrojen enerjisi, motorlarda hidrojen kullanımı
16. Hafta  Genel değerlendirme
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
4
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
2
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
3
39
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
4
20
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
4
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahiptir.X
4
Alanında bir akademik araştırmayı ve akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçlar temelinde yürütür.X
5
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.X
6
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, uzmanlık gerektiren bir çalışmaya / projeye bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanına ilişkin öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.X
8
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.X
11
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
12
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.gyavuzcan.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gyavuzcan@gazi.edu.tr)