GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELASTİSİTE TEORİSİ/5211308
Dersin Adı: ELASTİSİTE TEORİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Elastisite Teorisinin matematik ve mekanik yönlerinin anlaşılması.
Elastisite teorisinin doğrusal elastik ve hiperelastik cisimlerle ilgili statik ve dinamik problemlerin çözümünde uygulanması.
-
-
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Elastisite teorisiyle ilgili temel matematik konularına giriş.
2. Hafta  İkinci mertebeden ve yüksek mertebeden tansörler.
3. Hafta  Sürekli ortam kinematiği, parçacıkların hareketi, Hareketin Lagrange ve Euler tanımları.
4. Hafta  Sonlu şekil değiştirme, şekil değiştirme türev tansörü, diğer sonlu şekil değiştirme ve küçük şekil değiştirme tansörleri.
5. Hafta  1. Ara Sınav
6. Hafta  Elastik bir ortamda kuvvet ve gerilme tansörleri. Gerilme tansörünün asal değerleri ve asal doğrultuları.
7. Hafta  Elastik cisimlerin kısmi türevli hareket ve denge denklemleri. Kütlenin, doğrusal ve açısal momentumun korunumu.
8. Hafta  Cauchy gerilmesi, 1. ve 2. Piola-Kichoff gerilme tanörleri. Düzlem gerilme problemleri.
9. Hafta  Doğrusal elastic ve hiperelastik cisimlerin bünye denklemleri. St Venant-Kirchhoff, Mooney-Rivlin ve Ciarlet-Geymonat maalzemeleri.
10. Hafta  İzotrop tansörler ve doğrusal izotrop cisimler. Lame sabitleri.
11. Hafta  2. Ara Sınav
12. Hafta  Navier ve Beltrami-Michell denklemlerinin türetilmesi.
13. Hafta  Düzlem gerilme ve şekil değiştirme problemleri. Statik ve dinamik problemler.
14. Hafta  Airy gerilme fonksiyonu. Dikdörtgen koordinatlarda iki boyutlu problemler.
15. Hafta  Kıtupsal koordinatlarda iki boyutlu problemler. Gerilme yığılmaları.
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
3
39
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
6
36
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
Alanı ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
3
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.X
4
Alanında edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.X
5
Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.X
6
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütürX
7
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere ve süreç tasarımlarına yeni yaklaşımlar geliştirir.X
8
Alanındaki uygulamalarda sosyal ve çevresel boyutları dikkate alarak çözüm üretir.X
9
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda insiyatif alır.X
10
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.X
11
Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
12
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla geliştirebilir ve gerektiğinde dönüştürebilir.X
13
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Pörtföyü B2 düzeyi)X
14
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını kullanır.X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X
16
Alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, sonuçlandırır, etik değerleri gözeterek uygular ve paylaşır.X
17
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir, politikalar belirler, planlamalar yapar ve ulaştığı sonuçları kalite çerçevesinde değerlendirir.X
18
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Tekin Gültop)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tgultop@gazi.edu.tr )