GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİFÜZYON/5141308
Dersin Adı: DİFÜZYON
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Akışkanlar mekaniğinde ve açık kanal akımlarında belirtilen temel prensiplerin su kirliliği problemlerine uygulaması.
Sıcaklık, tuzluluk vb. su kalitesi parametrelerinin kıyı ve iç sularda dağılımının belirlenmesi.
Çevresel su kirliliği problemlerinde pratik çözümlerin belirlenmesi.
-
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  By ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Difüzyon ve ilgili kavramların tanıtılması, Çevresel Hidrolik,Problem çözümünde yaklaşımlar
2. Hafta  Fick Difüzyon Kanunu, Difüzyon Eşitliği ile ilgili matematik işlemler
3. Hafta  Adveksiyon-Difüzyon
4. Hafta  Türbülanslı Difüzyon
5. Hafta  Laminer akımda ve Türbülanslı Akımda Dispersiyon
6. Hafta  Zamanla değişen,iki boyutta ve sınırsız akım koşullarında dispersiyon
7. Hafta  Ara sınav 1.
8. Hafta  Nehirlerde karışım: Nehirlerde türbülanslı karışım.
9. Hafta  Nehirlerde karışım: Nehirlerde boyuna karışım ve zamanla azalan maddelerde dispersiyon.
10. Hafta  Göllerde Karışım: Karışım ve dış enerji kaynakları,
11. Hafta  Göllerde Karışım:Düşey yönde Hypolimnion bölgesinde karışım.
12. Hafta  Yatayda karışım Haliçlerde karışım: Haliçlerde karışımın nedenleri, Haliçlerde alansal dağılım, Boyuna dağılma.
13. Hafta  Nehir ve Haliç Modelleri: Model seçiminde gözönünde bulundurulması gereken faktörler,Sayısal Modeller, Fiziksel Modeller.
14. Hafta  Sözlü Sunumlar
15. Hafta  Tartışma.
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
3
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
8
24
 Sunu hazırlama
1
15
15
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
180
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
Alanı ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
3
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.X
4
Alanında edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.X
5
Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.X
6
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütürX
7
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere ve süreç tasarımlarına yeni yaklaşımlar geliştirir.X
8
Alanındaki uygulamalarda sosyal ve çevresel boyutları dikkate alarak çözüm üretir.X
9
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda insiyatif alır.
10
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
11
Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
12
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla geliştirebilir ve gerektiğinde dönüştürebilir.
13
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Pörtföyü B2 düzeyi)X
14
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını kullanır.X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X
16
Alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, sonuçlandırır, etik değerleri gözeterek uygular ve paylaşır.X
17
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir, politikalar belirler, planlamalar yapar ve ulaştığı sonuçları kalite çerçevesinde değerlendirir.X
18
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi Önder KOÇYİĞİT)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( www.websitem.gazi.edu.tr/site/konder)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( konder@gazi.edu.tr)