GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNŞAAT MÜH. SAYISAL METODLAR/5121308
Dersin Adı: İNŞAAT MÜH. SAYISAL METODLAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sayısal çözüm tekniklerini kullanabilme becerisi.
Mühendislik problemlerinin modelleme yöntemleri ve oluşturulan model ile sayısal yöntemler kullanarak uygun çözüm stratejileri geliştirilmesi
İnşaat mühendisliği problemlerinde sayısal yöntemlerin kullanıldığı çözümlerde bilgisayar programlama uygulamaları
-
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, Matematiksel Modelleme, Hata Analizi, Bilgisayar Programlama, Excel ve Yüksek Seviyeli Diller.
2. Hafta  Denklem Kökleri: Grafik Yöntem, İkiye Bölme, False Position, Simple Fixed-Point, Newton Raphson, Secant Yöntemleri Lineer olmayan denklem takımları
3. Hafta  Lineer Denklem Takımları:Gauss Yoketme Yöntemi, Gauss-Seidel Yöntemi, Gauss-Jordan Yöntemi, Thomas Algoritması,L-U Ayrıştırması, Matris Tersi.
4. Hafta  Eğri Uydurma :En Küçük Kareler Yöntemleri,Lineer Regrasyon, Polinom Regrasyonu,Çoklu Lineer Regrasyon, Lineer Olmayan Regrasyon.
5. Hafta  İnterpolasyon; Newton Sonlu-Farklar İnterpolasyon Polinomları, Lagrange İnterpolasyon Polinomları.
6. Hafta  Sayısal Türev ve İntegrasyon:Newton tabanlı İntegrasyon Formülleri; Yamuk Kuralı, Simpson Kuralları,Çok Değişkenli İntegraller.
7. Hafta  1. Ara sınav
8. Hafta  Genelleştirilmiş İntegraller, Sayısal Türev, Yüksek Doğruluklu Türev Formülleri, Kısmi Türev.
9. Hafta  Adi Diferansiyel Denklemler: Euler Yöntemi, Geliştirilmiş Euler (Heun) Yöntemi, Runge-Kutta Yöntemleri.
10. Hafta  Adi Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Çözümü Sınır Değer ve Özdeğer Problemleri
11. Hafta  Sonlu Farklar Yöntemi: Elliptik Eşitliklerin çözüm yöntemleri,Laplace Eşitliği, Sınır Koşulları, Kontrol Hacmi Yaklaşımı
12. Hafta  Parabolik Eşitliklerin çözüm yöntemleri:Isı-iletim eşitliği, Açık Yöntemler Kapalı Yöntemler,Cranck-Nicolson Yöntemi, İki boyutlu problemler.
13. Hafta  Hyperbolik Eşitliklerin çözüm yöntemleri.
14. Hafta  Kısmi Diferansiyel Denklem Çözümleri için Örneklemeler.
15. Hafta  2. Ara Sınav
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
70
 Ödev
6
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
5
30
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
15
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
178
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
Alanı ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
3
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.X
4
Alanında edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.X
5
Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.X
6
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütürX
7
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere ve süreç tasarımlarına yeni yaklaşımlar geliştirir.X
8
Alanındaki uygulamalarda sosyal ve çevresel boyutları dikkate alarak çözüm üretir.
9
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda insiyatif alır.
10
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
11
Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
12
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla geliştirebilir ve gerektiğinde dönüştürebilir.
13
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Pörtföyü B2 düzeyi)X
14
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını kullanır.X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X
16
Alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, sonuçlandırır, etik değerleri gözeterek uygular ve paylaşır.X
17
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir, politikalar belirler, planlamalar yapar ve ulaştığı sonuçları kalite çerçevesinde değerlendirir.X
18
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğretim Üyesi Önder Koçyiğit)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/site/konder)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (konder@gazi.edu.tr)