GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER/5011308
Dersin Adı: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Analitik yöntemleri anlarlar,
Mühendislik problemlerinin formülasyonu yapabilir,
Diferansiyel denklemlerin çözümlerini yapabilir,
Analitik yöntemleri mühendislik uygulamalarında kullanabilir.
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Adi Diferansiyel denklemlere giriş, çözüm fonksiyonları, doğrusal bağımlılık, Wronskian Determinantı
2. Hafta  Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, doğrusal Bernoulli denklemi, türev notasyonları, Sabit katsayılı diferansiyel denklem çözümleri, homoje
3. Hafta  Parametrelerin değişimi yöntemi, Euler denklemi ve çözümü
4. Hafta  Diferansiyel denklem çözümlerinin uygulamaları, Farklı sınır şartları altında kolonların burkulması, Titreşim problemi
5. Hafta  Kütle korunumu ve dairesel boruda kararlı laminer akım için yönetici diferansiyel denklemin oluşturulması ve çözümü
6. Hafta  Esnek zemine oturan kirişler için yönetici diferansiyel denklemin oluşturulması ve çözümü, Newton soğutma yasası, Fourier yasası, Eksenel simetrik sil
7. Hafta  1. Ara Sınav
8. Hafta  Laplace dönüşümü, türev ve integral için dönüşümler, Başlangıç değer probleminin çözümü
9. Hafta  Kısmi kesir açılımı, Heaviside eşik fonksiyonu ve diferansiyel denklem çözümünde uygulamaları
10. Hafta  Konvolusyon ve diferansiyel denklem çözümünde uygulaması, Dirac delta fonksiyonu
11. Hafta  Diferansiyel denklem takımları, sabit katsayılı homojen denklem sistemleri
12. Hafta  Diferansiyel denklem sisteminin ayrıklaştırılarak çözümü, Doğrusal diferansiyel denklem sistemlerinde operatör yöntemi
13. Hafta  2. Ara Sınav
14. Hafta  Kuvvet serileri, Taylor serisi, Analitik fonksiyon, Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri
15. Hafta  Tekillik noktaları ve Frobenius Yöntemi
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
80
 Ödev
0
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
3
39
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
4
52
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
4
52
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
15
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
Alanı ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
3
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.X
4
Alanında edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.X
5
Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.X
6
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütürX
7
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere ve süreç tasarımlarına yeni yaklaşımlar geliştirir.X
8
Alanındaki uygulamalarda sosyal ve çevresel boyutları dikkate alarak çözüm üretir.X
9
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda insiyatif alır.X
10
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.X
11
Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
12
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla geliştirebilir ve gerektiğinde dönüştürebilir.X
13
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Pörtföyü B2 düzeyi)X
14
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını kullanır.X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X
16
Alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, sonuçlandırır, etik değerleri gözeterek uygular ve paylaşır.X
17
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir, politikalar belirler, planlamalar yapar ve ulaştığı sonuçları kalite çerçevesinde değerlendirir.X
18
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Tekin Gültop , Doç. Dr. Bahadır Alyavuz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/tgultop/contact , websitem.gazi.edu.tr/site/balyavuz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tgultop@gazi.edu.tr , balyavuz@gazi.edu.tr)