GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİELEKTRİK FİZİĞİ I/6181302
Dersin Adı: DİELEKTRİK FİZİĞİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Adem TATAROĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~ademt
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ademt@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
-Maddelerin dielektrik özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazanabilme
-Dielektrik spektroskopi deneysel yöntemlerini öğrenebilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  DİELEKTRİK FİZİĞİNE GİRİŞ - Tanımlar ve Genel Bağıntılar - Dipol Momenti - İndüklenen Dipol Momenti - Bir Küresel Yükün Dipol Momenti - İndükl
2. Hafta  - Laplace Denklemi - Katıların Bant Teorisi - Kutuplanma ve Statik Dielektrik Sabiti
3. Hafta  KUTUPLANMA MEKANİZMALARI - Elektronik Kutuplanma - Atomik veya İyonik Kutuplanma - Yönelimli Kutuplanma
4. Hafta  - Kendiliğinden Kutuplanma - Uzay Yükü Kutuplanması - Sıçrama ve Arayüzey Kutuplanması
5. Hafta  DİELEKTRİK MATERYALLERİN SINIFLANDIRILMASI - Ferroelektrik Olmayan Materyaller (Normal Dielektrik veya Paraelektrik Materyaller) - Polar Olmayan Mat
6. Hafta  İÇ ALANLAR - Dipolar Olmayan Materyaller için Yerel Alanlar - Dipolar Materyaller için Reaksiyon Alanı - Clausius-Massotti Denklemi - Lorentz 
7. Hafta  - ARASINAV
8. Hafta  - Onsager Denklemi - Kirkwood Denklemi - Fröhlich Denklemi
9. Hafta  DİELEKTRİK DURULMA TEORİSİ - Kompleks Dielektrik Sabiti - Cole-Cole Denklemi - Cole-Cole Diyağramı - Davidson-Cole Denklemi
10. Hafta  - Dielektrik Duygukluk - Durulma Zamanlarının Dağılım Fonksiyonu - Kramers-Kronig Denklemleri
11. Hafta  DİELEKTRİK ÖZELLİKLER - Dielektrik Sabiti - Dielektrik Kayıp ve İletkenlik - Dielektrik Kayıp Faktörü (Açısı)
12. Hafta   - DC İletkenliğin Etkileri - AC Elektriksel İletkenlik - Dielektrik Modulus
13. Hafta  DİELEKTRİK SABİTİ ÖLÇÜM TEKNİKLERİ - Eşdeğer Devreler
14. Hafta  - Dielektrik Sabitinin Frekans Bağımlılığı
15. Hafta  - Dielektrik Sabitinin Sıcaklık Bağımlılığı
16. Hafta  FİNAL SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - A. Jhonsher, Dielectric Relaxation of Solids, Chelsea Dielectric Press, London, 1996. - A. Chelkowski, Dielectric Physics, Elsevier Scientific Publishing Company, Tokyo, 1980. - H.Froehlich, Theory of dielectric:Dielectric Constant and Dielectric Loss Clarendon Printed; 2nd edition, 1989. - G.G. Raju, Dielectrics in Electric Fields, Marcel Dekker Inc., New York, 2003. - K.C. Kao, Dielectric Phenomena in Solids, Elsevier Academic Press, San Diego, 2004.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
1
22
22
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX