GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GRUP TEORİ/5471302
Dersin Adı: GRUP TEORİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Özlem Yeşiltaş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yesiltas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yesiltas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenci Lie Grup yapılarını anlayabilir, hangi gruplar hangi gruplar ile izomorftur gibi sorulara cevap verebilir
Grup temsillerini anlayabilir
Fiziksel sistemlerde korunum kanunları ile sistemin simetrisi arasında ilişki olduğu için, öğrenci, fizikteki Simetrileri grup teorisi ile daha iyi a
Diferansiyel denklem çözümlerinde ve onların simetrisinde grup teorisi kullanarak öğrenci daha şık çözümler elde edilebildiğini görür ve problemlere d

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Kuantum Mekaniği I, Fizikte Matematik Metotlar I-II, Lineer Cebir gibi derslerin önceden alınmış olması önerilir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Fizikte Simetriler; grup tanımı, grup postülaları, çözülebilir-nilpotent-yarıbasit ve basit gruplar.
2. Hafta  Sn permütasyon grubu, Konjügelik ve konjügelik sınıfları, alt gruplar, homomorfizm
3. Hafta  Grup Temsilleri
4. Hafta  Temel diklik kuramı, Schur hipotezi, Karakter tablosunun kurulması
5. Hafta  Fiziksel uygulamalar
6. Hafta  Sürekli Gruplar, SO(2), SO(3), SU(2), SU(3), Clebsh-Gordan Katsayıları
7. Hafta  Lie Grupları ve Cebiri
8. Hafta  Levi Teoremi, Basit Lie Cebirleri
9. Hafta  SO(2l), SO(2l+1) ailesi
10. Hafta  Ayar Grupları
11. Hafta  Elektromagnetik potansiyel ve ayar dönüşümleri
12. Hafta  Rölativistik olmayan elektronlarla etkileşim
13. Hafta  Elektromagnetizmanın rölativistik formülasyonu
14. Hafta  Elektron için rölativistik hareket denklemi
15. Hafta  Uygulamalar
16. Hafta  Uygulamalar
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1)B G Wybourne “Classical Groups for Physicists”, Wiley and Sons NY , 1974. 2) H. F. Jones, Groups, Representations and Physics; Adam Hilger, Bristol and NY, IOP Publishing Ltd, 1990. 3) Eugene Paul Wigner, “Group Theory and Its Application to the Quantum Mechanics of Atomic Spectra”, (Academic Press Inc., New York, 1959), translated by J. J. Griffin
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Uygulama, Ödev, Makale çalışması.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
3
36
 Okuma Faaliyetleri
8
5
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
9
1
9
 Rapor hazırlama
9
2
18
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
1
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
177
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX