GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENSTRÜMANTASYON I/5431302
Dersin Adı: ENSTRÜMANTASYON I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Prof.Dr. Pervin ARIKAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/pervin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pervin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ölçmenin temel kavram ve ilkelerini tanımlayabilme
Spektroskopik ölçme teknikleri ,yöntem ve cihazlarla ilgili bilgiye sahibi olabilme
Atomik ve moleküler spektroskopi ve enstrümantasyonlarını tanımlayabilme
Görüntüleme teknikleri ve enstrümantasyonlarını tanımlayabilme
Nükleer teknikler ve enstrümantasyonlarını tanımlayabilme
Laboratuvarda kalite yönetimini anlayabilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel kavramlar ve terimler
2. Hafta  Işın,ışın kaynakları,laserler
3. Hafta  Spektroskopik cihazlar ve yöntemler
4. Hafta  Spektroskopik cihazlar ve yöntemler
5. Hafta  Ölçme ve hesaplamalarda istatistiksel yöntemler
6. Hafta  Atomik spektroskopi
7. Hafta  Ultraviole ve görünür bölge spektroskopisi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kızılötesi ve Raman spektroskopisi
10. Hafta  Nükleer manyetik rezonans ve Elektron spin rezonans spektroskopisi
11. Hafta  Nükleer spektroskopi
12. Hafta  X-ışınları spektroskopisi
13. Hafta  Tahribatsız test teknikleri
14. Hafta  Medikal fizikte enstrümantasyon
15. Hafta  Laboratuar kalite yönetimi
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Instrümental Analiz,Turgut Gündüz,Gazi Kitabevi ,2005,Ankara 2.Enstrümental Analiz İlkeleri,E.Kılıç,F.Köseoğlu,H.Yılmaz,Bilim Yayıncılık,1998, Ankara 3) X-ray spectrometry,recent tech.advances,K.Tsuji,J. Injuk,R. Van Grieken,Wiley,England 4) Instrumental Methods of Analysis, Sixth Ed.H.Willard,L.Merritt,J.Dean,F.Settle, D.van nostrand company
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
3
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
1
10
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
20
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
10
20
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
25
25
 Diğer
2
15
30
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX