GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OPTOELEKTRONİK/5191302
Dersin Adı: OPTOELEKTRONİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Bahtiyar SALAMOV
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/bala
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bala@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Işığın doğası, ışık kaynakları.
İletkenler, yarıiletkenler ve yalıtkanlar, elektriksel iletkenlik.
Taşıyıcı yoğunlukları, İş fonksiyonu,
Çiftkırılma, elektro-optik etki, Kerr modulatörleri.
Luminesans, ışık salan diyot.
Plazma göstericiler, sayısal göstericiler
lazer, optik geri besleme
Eşik şartları, lazer tipleri.
fiber maddeleri ve üretimi ile ilgili temel bilgileri öğrenmek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Işığın doğası, kutuplanma, girişim, kırınım, ışık kaynakları, ışığın birimleri.
2. Hafta  Bazı kuantum mekanik kavramlar, katılarda enerji bantları, iletkenler, yarıiletkenler ve yalıtkanlar, elektriksel iletkenlik.
3. Hafta  Yarıiletkenler, taşıyıcı yoğunlukları, İş fonksiyonu, yarıiletkenlerde fazlalık taşıyıcılar, eklemler.
4. Hafta  Çiftkırılma, optik aktiflik, elektro-optik etki, manyeto-optik aygıtlar, Kerr modulatörleri, akusto-optik etki, lineer olmayan optik.
5. Hafta  Luminesans, fotoluminesans, katodoluminesans, elektroluminesans, enjeksiyon lumine-sansı ve ışık salan diyot.
6. Hafta  Plazma göstericiler, gösterici parlaklığı, sıvı kristal göstericiler, sayısal göstericiler
7. Hafta  Radyason salınma ve soğurulması,Einstein bağıntıları,nüfus tersinmesi,optik geri besleme
8. Hafta  Eşik şartları, çizgi fonksiyonu, nüfus tersinmesi ve pompalama eşik şartları, lazer modları, lazer tipleri.
9. Hafta  Tek mod işlemi, frekans kararlılığı sağlama, mod kilitlenme, lazer uygulamaları, uzaklık ölçümü, holografi.
10. Hafta  Isıl dedektörler,termoelektrik dedektörler,bolometre,pnö- matik dedektörler,payroelektrik dedektörler,foton aygıt- ları,fotonsalıcı aygıtlar,fotoyükse
11. Hafta  Vakum fotodiyotları, foton sayma teknikleri, görüntü şiddetlendiriciler, fotoiletken dedektörler, fotoiletken dedektörlerde gürültü, eklem dedektörle
12. Hafta  Toplam iç yansıma, düzlemsel dielektrik dalga klavuzları, fiber optik dalga klavuzları, fiberlerde kayıplar.
13. Hafta  Fiber ekleme, Fiber karakteristiklerinin ölçümü, fiber maddeleri ve üretimi, fiber kablolar.
14. Hafta  Modulasyon şemaları, boş uzay iletişimleri, fiber optik iletişim sistemleri, entegre optiği, fiber optik sensörler.
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Optoelectronics / J.Wilson-F.J.B. Hawles, Springer, 1998 2) Physics of optoelectronics/ Michael Parker, Taylor and Francis, 2005 3) D. Curie, Luminescence in Crystals, Methuen and Co.Ltd, London, 1994
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
3
9
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
6
7
42
 Rapor hazırlama
7
7
49
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
193
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX