GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Görme Engellilerde Sosyal Beceri Eğitimi/1830215
Dersin Adı: Görme Engellilerde Sosyal Beceri Eğitimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler görme engelli çocuklarda farklı sosyal becerilerin ve sosyal beceri problemlerinin içeriğini ve tanımını söyler.
Öğrenciler zihin engelli çocuklarda erken çocukluk döneminde ve okul çağında uygulanan güncel sosyal beceri öğretimi yaklaşım ve tekniklerinin özellik

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sosyal beceri tanımı, sosyal beceri türleri, sosyal beceri yetersizlikleri ve saldırgan davranış.
2. Hafta  Zihin engelli çocuklarda ve yaygın gelişimsel bozukluk sergileyen çcocuklarda sosyal ve duygusal gelişim.
3. Hafta  Sosyal duygusal becerilerin ve akran ilişkilerinin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına uygun sağaltımların desenlenmesi.
4. Hafta  Duygusal yeterlilik Duyguları farketme, anlama ve ifade etme. Duygusal yeterliliği destekleyici aktiviteler.
5. Hafta  Erken çocukluk döneminde sosyal becerilerin öğretimi-Oyun becerilerinin öğretimi-Fırsat Öğretimi
6. Hafta  Erken çocukluk döneminde sosyal becerilerin öğretimi-Arkadaşlık becerilerinin öğretimi Arkadaşlık becerileri aktiviteleri
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Okul çağı çocuklarında sosyal beceri öğretimi-1-Doğrudan Öğretim Yöntemi
9. Hafta  Okul çağı çocuklarında sosyal beceri öğretimi-2-Akran aracılığı ile sosyal beceri öğretimi
10. Hafta  Okul çağı çocuklarında sosyal beceri öğretimi-3- Sosyal hikayeler sağaltımı
11. Hafta  Okul çağı çocuklarında sosyal beceri öğretimi-4 Bilişsel Strateji Öğretimi ve Saldırgan davranış
12. Hafta  Sosyal beceri öğretiminde teknolojinin kullanımı- videolarla model olma
13. Hafta  Öğrenci sunumları
14. Hafta  Öğrenci sunumları
15. Hafta  Öğrenci sunumları
16. Hafta  Öğrenci sunumları
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
10
1
10
 Rapor hazırlama
12
3
36
 Sunu hazırlama
2
8
16
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
194
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin erken çocukluk dönemi eğitimine yönelik bilgileri analiz edebilme,X
2
Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik etkili öğretim stratejilerini açıklayabilme,X
3
Az gören bireylerde işlevsel görme değerlendirmesini açıklayabilme ve uygulayabilme,X
4
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı destekleyici teknolojiler bilgilerini açıklayabilme ve kullanabilme,X
5
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin akademik ve gelişim alanlarında yaşam boyu kullanılacak yöntem ve teknikler bilgisine sahip olma,X
6
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için materyal geliştirebilmeX
7
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için öğretim programları ve materyallerini grup ve bireysel öğretim ortamlarında bireyselleştirebilme,X
8
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylere ve eğitimlerine yönelik bilimsel araştırmalar planlayabilme, uygulayabilme ve raporlaştırma,X
9
Mesleki ve bilimsel etik değerleri ve sorumluluk anlayışı geliştirebilmeX
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,X
11
Ekip çalışması ve ekipte işbirlikçi olma, ekip üyeleri ile saygı çerçevesinde etik kurallara bağlı kalarak alan yeterliliklerini kullanabilme
12
Görme Engelliler ve/veya özel eğitim alanında özgün ve yaratıcı fikirler geliştirebilme,
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme, geliştirebilme, gerektiğinde uygun önerileri geliştirme,
14
Alanında uzmanlarla belli bir konu üzerinde tartışma, fikirlerini savunma ancak başkalarının fikirlerini dinlemeye, anlamaya açık, yeni bilgileri öğrenmeye istekli olma,
15
Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışmaya açık olma ve bu tartışmayı yapabilecek dil seviyesini geliştirme,
16
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri takip edebilme, geliştirebilme,
17
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili farklı kurum ve kişilerle işbirliği halinde sorunlara çözüm önerileri üretme,
18
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde yaratıcı problem çözme süreçlerini kullanabilme,
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Salih ÇAKMAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (salih_cakmak@gazi.edu.tr )