GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Aile Eğitimi ve Desteği/1830113
Dersin Adı: Aile Eğitimi ve Desteği
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  w3.gazi.edu.tr/~ataman/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ataman@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler, görme engelli öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evrelerinin özelliklerini yazarlar.
Öğrenciler, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde aile eğitimiyle ilgili maddeleri yazar ve yorumlarlar.
Öğrenciler, görme engelli bir öğrencinin ailesine uygulanmak üzere bir aile görüşme formu hazırlar ve uygularlar.
Öğrenciler, ev öğretimi yoluyla aile eğitiminin çeşitlerini ve her birinin özelliklerini açıklarlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Öğrenciler, görme engelli öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evrelerinin özelliklerini yazarlar.
2. Hafta  Öğrenciler, ailelerin söylediklerinden hangi uyum evresinde olduklarını analiz ederler.
3. Hafta  Öğrenciler, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde ailelere sağlanan hak ve sorumluluklarını yazarlar.
4. Hafta  Öğrenciler, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde aile eğitimiyle ilgili maddeleri yazar ve yorumlarlar.
5. Hafta  Öğrenciler, ailelerin ebeveynlik rolleriyle ilgili olarak nasıl yardımcı olabileceklerini yazarlar.
6. Hafta  Öğrenciler, görme engelli bir öğrencinin ailesine uygulanmak üzere bir aile görüşme formu hazırlar ve uygularlar.
7. Hafta  Öğrenciler, aile eğitim programlarının hazırlanmasında davranışsal yaklaşımın kullanılmasının gerekçelerini açıklarlar.
8. Hafta  Öğrenciler, aile eğitiminde ev öğretimi ve grup öğretiminin gerekçelerini yazarlar.
9. Hafta  Öğrenciler, ev öğretimi yoluyla aile eğitiminin çeşitlerini ve her birinin özelliklerini açıklarlar.
10. Hafta  Öğrenciler, grup öğretimi yoluyla yapılan aile eğitiminin öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri açıklarlar.
11. Hafta  Öğrenciler, ailelere çocuklarına beceri öğretmeyi kazandırmak üzere aile eğitim programı hazırlarlar.
12. Hafta  Öğrenciler, ailelere çocuklarına kavram öğretmeyi kazandırmak üzere aile eğitim programı hazırlarlar.
13. Hafta  Öğrenciler, ailelere çocuklarının davranışlarını kontrol etme becerilerini kazandırmak üzere aile eğitim programı hazırlarlar.
14. Hafta  Öğrenciler, hazırladıkları aile eğitim programlarını nasıl sunacaklarını sınıf ortamında uygularlar.
15. Hafta  Hazırlanan aile eğitim programlarının sunumu
16. Hafta  Genel tekrar.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Özel Gereksinimli Öğrencilerin ölçümlenmesi. Gündüz yay.2008 Child_Centered, Family-sensitive School,2003 Roy Mc Conkey, Working With Parents2006 Breakthrough parenting for children with special needs 2006
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  none
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
7
49
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
6
6
36
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin erken çocukluk dönemi eğitimine yönelik bilgileri analiz edebilme,X
2
Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik etkili öğretim stratejilerini açıklayabilme,X
3
Az gören bireylerde işlevsel görme değerlendirmesini açıklayabilme ve uygulayabilme,
4
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı destekleyici teknolojiler bilgilerini açıklayabilme ve kullanabilme,X
5
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin akademik ve gelişim alanlarında yaşam boyu kullanılacak yöntem ve teknikler bilgisine sahip olma,X
6
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için materyal geliştirebilmeX
7
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için öğretim programları ve materyallerini grup ve bireysel öğretim ortamlarında bireyselleştirebilme,X
8
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylere ve eğitimlerine yönelik bilimsel araştırmalar planlayabilme, uygulayabilme ve raporlaştırma,X
9
Mesleki ve bilimsel etik değerleri ve sorumluluk anlayışı geliştirebilmeX
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,X