GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Anlama Becerileri (A.E.)/1720103
Dersin Adı: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Anlama Becerileri (A.E.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Yusuf DOĞAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ydogan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ydogan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel kavramları bilir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde genel ilkeleri bilir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde anlama becerilerinin önemini örneklerle açıklar.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dinleme becerisine yönelik materyal tasarlar.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisine yönelik materyal tasarlar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders, yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ana dili, ikinci dil ve yabancı dil kavramları
2. Hafta  Türkçe öğretiminde temel dil becerileri
3. Hafta  Anlama becerilerinin tanımı ve kapsamı
4. Hafta  Dinleme/izleme becerisinin tanımı ve kapsamı
5. Hafta  Dinleme/izleme becerisinin öğretimine yönelik materyal tasarımı
6. Hafta  Dinleme/izleme becerisinin öğretimine yönelik materyal tasarımı
7. Hafta  Dinleme/izleme becerisinin öğretimine yönelik materyal tasarımı
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Dinleme/izleme materyallerinin değerlendirilmesi
10. Hafta  Dinleme/izleme materyallerinin değerlendirilmesi
11. Hafta  Okuma becerisinin öğretimine yönelik materyal tasarımı
12. Hafta  Okuma becerisinin öğretimine yönelik materyal tasarımı
13. Hafta  Okuma becerisinin öğretimine yönelik materyal tasarımı
14. Hafta  Okuma materyallerinin değerlendirilmesi
15. Hafta  Yabancılara Türkçe kelime öğretiminde uygulamalar
16. Hafta  Genel değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  CEF (Common European Framework) (2001), Counsil For Cultural Comission, Common European Framework Of Reference For Language, Learning, Teaching, Assesment, Cambridge University Press, Cambridge. CEFR (Common European Framework References) (2002), Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Case Studies, Council of Europe, Strasbourg. Bamberger, Richard. (1991). Okuma Alışkanlığını Geliştirme, Kültür Bak. Yay. Rost, M. ve Uruno, M. (1990). Strategies in Listening, Tasks for Listening Development. Longman Group UK Limited. Fourth Impression. Hong Hong. Sever, Sedat. (2004). Türkçe Öğretimi, Anı Yay., Ankara. Tompkins, G.E. (1998). Language Arts, Content and Teaching Strategies, California State University. Printice-Hall Inc. New Jersey. Umagan, S. (2007). Dinleme, İlköğretimde Türkçe Öğretimi, (Editörler: Ahmet Kırkkılıç, Hayati Akyol). Pegem A Yay., Ankara. Özbay, Murat. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitim
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru Cevap, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
9
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
9
36
 Materyal tasarlama, uygulama
4
9
36
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
192
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X