GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Türk Kültürü ve Uygarlığı (Alan)/1720101
Dersin Adı: Türk Kültürü ve Uygarlığı (Alan)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. İhsan Kalenderoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/kihsan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  www.kihsan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kültürün tanımı ve kültür çeşitleri hakkında genel bir değerlendirme yapabilir.
Medeniyet kavramının tanımı, medeniyet ve kültür kavramlarının ortak ve farklı yönlerini tartışır.
Maddi ve manevi kültür değerlerini tespit eder.
Türk kültür tarihine giriş, Türk kültürünün temellerini öğrenir.
Başlangıçtan günümüze Türk kültürünün dayandığı temel değerleri öğrenir.
Türk dili tarihi, en eski dönemden günümüze Türk dilinin tarihi gelişimini öğrenir.
Eski Türkçe dönemi, Orhun Türkçesi dönemi ve eserlerini öğrenir.
Uygur Türkçesi , Karahanlı Türkçesi dönemi ve eserlerini öğrenir.
Harezm-Kıpçak Türkçesi dönemi ve eserlerini öğrenir.
Çağatay Türkçesi dönemi ve eserlerini öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kültürün tanımı ve kültür çeşitleri hakkında genel bir değerlendirme.
2. Hafta  Medeniyet kavramının tanımı, medeniyet ve kültür kavramlarının ortak ve farklı yönlerini tartışma.
3. Hafta  Maddi ve manevi kültür değerlerini tespit etme
4. Hafta  Türk kültür tarihine giriş, Türk kültürünün temelleri
5. Hafta  Başlangıçtan günümüze Türk kültürünün dayandığı temel değerler.
6. Hafta  Türk dili tarihi, en eski dönemden günümüze Türk dilinin tarihi gelişimi
7. Hafta  Eski Türkçe dönemi
8. Hafta  Vize Sınavı
9. Hafta  Orhun Türkçesi dönemi ve eserleri
10. Hafta  Uygur Türkçesi dönemi ve eserleri
11. Hafta  Karahanlı Türkçesi dönemi ve eserleri
12. Hafta  Harezm-Kıpçak Türkçesi dönemi ve eserleri
13. Hafta  Çağatay Türkçesi dönemi ve eserleri
14. Hafta  Çağatay Türkçesi dönemi ve eserleri
15. Hafta  Çağatay Türkçesi dönemi ve eserleri
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL; Türk Kültür Tarihine Giriş I, Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL; Türk Kültür Tarihine Giriş II, Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL; Türk Kültür Tarihine Giriş III, Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL; Türk Kültür Tarihine Giriş IV, Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL; Türk Kültür Tarihine Giriş V, Prof. Dr. Osman TURAN, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi, Ötüken Yay., İstanbul 2003. Prof. Dr. Erol GÜNGÖR, Tarihte Türkler, Ötüken Yay., İst. 1999. Prof. Dr. Erol GÜNGÖR, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken yay., İst., 1990. Prof. Dr. Mehmet KAPLAN, Kültür ve Dil, Dergah Yay., İst. 1998. Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR, Kültür ve Medeniyet Üzerine Denemeler, Ötüken Yay., İst. 1998.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
12
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
9
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
8
32
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
194
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X