GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
 Türk Gramerinde Yaklaşım Sorunları/1540015
Dersin Adı:  Türk Gramerinde Yaklaşım Sorunları
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Türk gramerinde yaklaşım bakımından tartışmalı olan konuları belirler ve bu konular üzerinde yapılan çalışmaları inceler, çözüm önerileri geliştirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   XIII-XIX. yüzyıllar arası klasik dönem gramer çalışmaları
2. Hafta   Tanzimat dönemi gramer çalışmaları
3. Hafta   Tanzimat dönemi gramer çalışmaları
4. Hafta  II. Meşrutiyet dönemi gramer çalışmaları
5. Hafta  1908-1928 arası gramer çalışmaları
6. Hafta   Cumhuriyet Dönemi gramer çalışmaları
7. Hafta   Cumhuriyet Dönemi gramer çalışmaları
8. Hafta   Vize
9. Hafta   Geleneksel gramer yaklaşımları
10. Hafta  Çağdaş gramer yaklaşımları
11. Hafta   Geleneksel ve çağdaş yaklaşımların karşılaştırılması ve çeşitli yaklaşım sorunlarının irdelenmesi
12. Hafta   Geleneksel ve çağdaş yaklaşımların karşılaştırılması ve çeşitli yaklaşım sorunlarının irdelenmesi
13. Hafta   Geleneksel ve çağdaş yaklaşımların karşılaştırılması ve çeşitli yaklaşım sorunlarının irdelenmesi
14. Hafta   Geleneksel ve çağdaş yaklaşımların karşılaştırılması ve çeşitli yaklaşım sorunlarının irdelenmesi
15. Hafta   Genel değerlendirme
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
2
6
12
 Rapor hazırlama
3
10
30
 Sunu hazırlama
2
10
20
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Türk Dili ve Edebiyatı lisans düzeyindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilmeX
2
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilmeX
3
Çalışma alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanabilmeX
4
Çalışma konusuyla ilgili bilgileri derleyip yeni yaklaşımlarla değerlendirebilmeX
5
Edindiği bilgilerle yeni bilgiler üretebilmeX
6
Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözümler sunabilmeX
7
Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrama ve çalışmalara katılabilmeX
8
Alanıyla ilgili inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde teknolojiyi etkin kullanabilmeX
9
Alan ve alan eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilmeX
10
Alanı ile ilgili bilgileri sürekli güncelleyebilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/dileker)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (dileker@gazi.edu.tr)