GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Sosyal İçerikli Ders Metinlerinin Analizi/1140104
Dersin Adı: Sosyal İçerikli Ders Metinlerinin Analizi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersle ilgili ve eğitim ve öğretme etkinlikleri sonucunda her öğrenci; İçerik-betimsel analizi yapabilir.
Ders metinlerini analiz edebilmek için kriterler belirleyebilir.
Belirlenen kriterlere göre sosyal içerikli ders metinlerini analiz edebilir.
Analiz sonuçlarını değerlendirebilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim kapsamında düz anlatım, projeye dayalı öğretim, işbirliğine dayalı öğretim, probleme dayalı öğretim, araştırma temelli öğrenme
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin hedefleri, içeriği, süreci ve ön hazırlıkları tasarlama
2. Hafta  Veri analizi yöntemleri
3. Hafta  İçerik analizi ve uygulama örnekleri
4. Hafta   İçerik analizi ve uygulama örnekleri
5. Hafta  Betimsel analiz ve uygulama örnekleri
6. Hafta  Betimsel analiz ve uygulama örnekleri
7. Hafta  İlkokul ve ortaokul ders programlarında yer alan sosyal içerikli ders kitaplarındaki metinlerin analizi
8. Hafta  İlkokul ve ortaokul ders programlarında yer alan sosyal içerikli ders kitaplarındaki metinlerin analizi
9. Hafta  İlkokul ve ortaokul ders programlarında yer alan sosyal içerikli ders kitaplarındaki metinlerin analizi
10. Hafta  İlkokul ve ortaokul ders programlarında yer alan sosyal içerikli ders kitaplarındaki metinlerin analizi
11. Hafta  İlkokul ve ortaokul ders programlarında yer alan sosyal içerikli ders kitaplarındaki metinlerin analizi
12. Hafta  İlkokul ve ortaokul ders programlarında yer alan sosyal içerikli ders kitaplarındaki metinlerin analizi
13. Hafta  İlkokul ve ortaokul ders programlarında yer alan sosyal içerikli ders kitaplarındaki metinlerin analizi
14. Hafta  İlkokul ve ortaokul ders programlarında yer alan sosyal içerikli ders kitaplarındaki metinlerin analizi
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
4
24
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
179
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
ESTT ile ilgili kuramsal temelleri tanır.X
2
Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitimin toplumsal kalkınmaya etkisi ve toplumsal yapının eğitim sistemine etkisinin farkında olur.X
3
Eğitimin bireye ve topluma yansımaları ve getirdiği yenilikleri tartışır.X
4
Eğitimin kültürel ve tarihsel sürecini dikkate alarak yeni ve güncel gelişmeleri takip eder.X
5
Felsefi akımların eğitim sistemine yansımalarını değerlendirir.X
6
Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri ile Türkiye’deki eğitim sistemini karşılaştırarak analiz eder.X
7
Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri alanında kazandığı bilgilerle bütünleştirir.X
8
ESTT alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgilerden, alana yönelik çalışmalarda yararlanır.X
9
Alana ilişkin çalışmalarda mevcut sorunların çözümünde uygun bilimsel araştırma sistematiğinden yararlanır.X
10
ESTT alanına ilişkin eğitim politikaları ve reformlar üzerinde durarak, alternatif ve öneriler yansıtan yeni çalışmalar tasarlar.X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel becerileri alandaki çalışmalara yansıtır.X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
13
Yabancı bir dili bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.X
14
Alana yönelik çalışmaları eleştirel bakış açısı ile değerlendirir.X
15
Bilişim ve iletişim teknolojilerini alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda ileri düzeyde kullanır.X
16
Alanda etik kuralları dikkate alarak, çalışmalarına yansıtır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Gülay EKİCİ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/gekici)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gulayekici@yahoo.com , gekici@gazi.edu.tr)