GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ/TIY-401
Dersin Adı: TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Firmaların Teknoloji politikalarını öğrenir.
Süreç analizi ve firmalar arası entegrasyonu kavrayabilir.
Ürün geliştirme, bilgi teknolojisi hakkında analiz yapabilir.
Teknoloji ve operasyonlar stratejisi hakkında analiz yapabilir.
Problemleri fark edilmesi ve çözüm süreçleri bilir.
Yeni bilgileri süreçlere dahil etme ve etkileşimi bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Teknoloji nedir? Teknolojinin tarihsel gelişimi, teknoloji-insan etkileşimi,
2. Hafta  Temel teknoloji alanları, yeni teknolojiler ve doğa, doğadaki teknoloji, (biyo taklit, nano teknoloji vb.)
3. Hafta  Tasarım nedir? Tasarımın tarihsel gelişimi, (süreç, kültür, özgünlük, yaratıcılık, olaylara farklı bakış açısı)
4. Hafta  İnovasyon nedir? İnovasyon çeşitleri (ürün, hizmet, pazarlama, sosyal vb.) İnovasyon örnekleri
5. Hafta  Problem çözme ve inovatif düşünme teknikleri
6. Hafta  Teknoloji, tasarım ve inovasyon arasındaki ilişki
7. Hafta  Teknoloji transferi nedir, nasıl bir süreçte gerçekleşir?
8. Hafta  Ara Sınav,Teknoloji transferi nedir, nasıl bir süreçte gerçekleşir?
9. Hafta  Girişimcilik nedir? Teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimcilik. Tarih boyunca girişimcilik örnekleri
10. Hafta  Fikri mülkiyet ve patent sistemi, tanıtımı (Türk, Avrupa ve dünya patent sistemi), işlevi, faydaları, bir veri bankası olarak patent kütüphaneleri
11. Hafta  Ürün geliştirme süreci, (süreç aşamaları, süreç iyileştirme ve geliştirme)
12. Hafta  Proje/Uygulama (İnovasyon uygulamaları: ürün, hizmet, pazarlama, sosyal inovasyona yönelik bir model/proje uygulaması)
13. Hafta  Proje/Uygulama (İnovasyon uygulamaları: ürün, hizmet, pazarlama, sosyal inovasyona yönelik bir model/proje uygulaması)
14. Hafta  İş modelinin oluşturulması ve destek alınabilecek kuruluşlar (KOSGEB İŞKUR, TUBITAK, TIKA, Sanayi Bakanlığı), sekteröl raporlar ve strateji belgeleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
1
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
52
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/~bayindir)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bayindir@gazi.edu.tr)