GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DEVRE ANALİZİ-II/EE 202
Dersin Adı: DEVRE ANALİZİ-II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sinüsoidal kaynaklı alternatif akım devrelerini karmaşık ve fazör düzlemlerinde ifade eder.
Alternatif akımda elektrik devrelerinin kalıcı durum analiz yöntemlerini öğrenir
Alternatif akımda ortalama güç, karmaşık güç kavramlarını öğrenir
Manyetik bağlı devreler ve 3 fazlı devrelerin analizini yapar
Laplace dönüşümünü AC devre problemlerinin çözümünde kullanabilir
Frekans seçici devreleri kullanarak çeşitli pasif filtre devrelerinin analizi ve tasarımlarını yapabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  EE-201 Devre Analizi-I dersinin kısa tekrarı, ders işleniş yöntemleri ile ilgili açıklamalar
2. Hafta  Sinüzoidal ve Fazörler: Sinüzoidal kaynaklar ve tepkileri, fazör kavramı ve devre elemanlarının frekans bölgesi eşdeğerleri
3. Hafta  Sinüzoidal ve Fazörler: Frekans bölgesinde Kirşof yasaları ve empedans bağlantıları
4. Hafta  Sinüzoidal Kalıcı Durum Analizi: Düğüm gerilimleri ve çevre akımları analizi, süperpozisyon teoremi, kaynak dönüşümü, Thevenin ve Norton eşdeğer devresi
5. Hafta  AA Güç Analizi: Ani ve ortalama güç, etkin değer. AA devrelerde max. Güç transferi, Fazör devrelerinde kompleks güç ve hesaplamaları
6. Hafta  Üç Fazlı Devreler: Dengeli üç faz gerilimleri. Dengeli üç fazlı sistemlerde bağlantı çeşitleri
7. Hafta  Üç Fazlı Devreler: Dengeli devrelerde güç, Dengesiz üç fazlı devreler
8. Hafta  Manyetik Bağlı Devreler: Manyetik bağlı devrede ortak endüktans ve enerji/ Ara sınav
9. Hafta  Manyetik Bağlı Devreler: Manyetik bağlı devrede ortak endüktans ve enerji
10. Hafta  Manyetik Bağlı Devreler: İdeal transformatörler
11. Hafta  Laplace Dönüşümü ve s-düzleminde devre analizi: Laplace dönüşümü, ters laplace dönüşümü ve özellikleri
12. Hafta  Laplace Dönüşümü ve s-düzleminde devre analizi: Laplace dönüşümünün elektrik devrelerine uygulanması ve transfer fonksiyonu
13. Hafta  Frekans Seçici Devreler
14. Hafta  Frekans Seçici Devreler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
2
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ömer Faruk BAY , Prof. Dr. Şevki DEMİRBAŞ , Prof. Dr. Nihat ÖZTÜRK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/omerbay , websitem.gazi.edu.tr/demirbas , websitem.gazi.edu.tr/ozturk)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (omerbay@gazi.edu.tr , demirbas@gazi.edu.tr , ozturk@gazi.edu.tr)