GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DEVRE ANALİZİ-I/EE 201
Dersin Adı: DEVRE ANALİZİ-I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Elektrik yükü, akım, gerilim, güç ve enerji gibi temel elektrik terimlerini açıklayabilir.
Elektrik devrelerinde kullanılan düğüm, dal ve döngü gibi kavramları devre problemlerinin çözümünde kullanabilir,
İdeal, Bağımsız veya Kontrollü gerilim ve akım kaynaklarının bulunduğu devreleri analiz edebilir.
Kirşof'un gerilim ve akım kanunlarını elektrik devrelerinin analizinde kullanabilir.
Kaynak dönüşümü, süperpozisyon gibi devre teoremlerini elektrik devre çözümlerine uygulayabilir
Pasif devre elemanları, bağımsız ve bağımlı kaynakların bulunduğu devrelerin Thevenin ve Norton eşdeğer devrelerini elde ederek, bu devrelere maksimum güç teoremini uygulayabilirler.
İdeal işlemsel yükselteç modellerini kullanarak DA devrelerde işlemsel yükselteç devrelerinin kazancını ve giriş empedansını çözebilirler
Direnç, bobin ve kondansatörlerde gerilim ve akım ilişkilerini açıklayabilir.
Birinci ve ikinci mertebeden devrelerin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi ve zaman düzleminde çözümünü gerçekleştirebilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Devre değişkenleri ve elemanları- Temel Tanımlar
2. Hafta  Devre değişkenleri ve elemanları- Bağımlı ve Bağımsız Kaynaklar
3. Hafta  Dirençli Basit Devreler- Dönüştürme ve sadeleştirme
4. Hafta  Devre Analiz Yöntemleri- Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimleri Yöntemi
5. Hafta  Devre Analiz Yöntemleri- Düğüm Gerilimleri Yöntemi, Kaynak Dönüşümü, Süperpozisyon
6. Hafta  Devre Analiz Yöntemleri- Thevenin, Norton, Maksimum Güç Teoremleri
7. Hafta  İşlemsel Yükselteçler
8. Hafta  İşlemsel Yükselteçler/ Ara sınav
9. Hafta  Bobin ve Kondansatör- Temel tanımlar ve seri/paralel bağlantılar
10. Hafta  Birinci Mertebeden RL ve RC Devreler- RL ve RC Devrelerin Doğal Tepkisi
11. Hafta  Birinci Mertebeden RL ve RC Devreler- RL ve RC Devrelerin Basamak Tepkisi
12. Hafta  Birinci Mertebeden RL ve RC Devreler- Doğal ve Basamak Tepkilerinin Genel Çözümleri, sıralı anahtarlama, kararsız tepki
13. Hafta  İkinci mertebeden (RLC) devrelerin doğal tepkileri
14. Hafta  İkinci mertebeden (RLC) devrelerin basamak tepkileri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
2
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ömer Faruk BAY , Prof. Dr. Şevki DEMİRBAŞ , Prof. Dr. Nihat ÖZTÜRK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/omerbay , websitem.gazi.edu.tr/demirbas , websitem.gazi.edu.tr/ozturk)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (omerbay@gazi.edu.tr , demirbas@gazi.edu.tr , ozturk@gazi.edu.tr , )