GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MOBİLİZASYON VE MANİPULATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ/FTR216
Dersin Adı: MOBİLİZASYON VE MANİPULATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Vücut dokuları ve transvers friksiyon masajı ile ilgili bilgi sahibi olma.
Farklı vücut kısımlarındaki kas, tendon ve ligament yapılara transvers friksiyon masajı uygulayabilme.
Mobilizasyon tekniklerinin temel prensiplerini bilme
Farklı vücut dokularını değerlendirebilme
Mobilizasyon tekniklerinin farklarını bilme
Patolojiye uygun mobilizasyon uygulamalarına karar verebilme
Farklı vücut kısımlarında mobilizasyon tekniklerini uygulayabilme
Mobilizasyon uygulamalarından uygun çıkarımlar yapabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Transvers friksiyon masajı mekanizması ve uygulama prensipleri
2. Hafta  Üst ekstremite transvers friksiyon masajı uygulamaları
3. Hafta  Alt ekstremite transvers friksiyon masajı uygulamaları
4. Hafta  Genel tekrar
5. Hafta  Terapötik mobilizasyonun tanımı ve tarihçesi, mobilizasyonun kullanım alanları ve kontraendikasyonları
6. Hafta  Mobilizasyon uygulamasında genel prensipler ve mobilizasyon yöntemleri arasındaki farklılıklar
7. Hafta  Mobilizasyon uygulaması öncesi değerlendirme
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Omuz kol kompleksi mobilizasyonu
10. Hafta  Dirsek, el-el bileği mobilizasyonu
11. Hafta  Kalça eklemi mobilizasyonu
12. Hafta  Diz eklemi, Ayak, ayak bileği eklemleri mobilizasyonları
13. Hafta  Servikal bölge mobilizasyonu
14. Hafta  Lumbal bölge mobilizasyonu
15. Hafta  Genel tekrar
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
18
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
26
26
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Seyit ÇITAKER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/scitaker/contact)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (scitaker@gazi.edu.tr)