GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOCUKLARDA YAŞ DÖNEMLERİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLETİŞİM/HEM 313
Dersin Adı: ÇOCUKLARDA YAŞ DÖNEMLERİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLETİŞİM
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. Çocukta yaş dönemlerine göre beklenen fiziksel, sosyal, psikolojik gelişimleri bilir.
2. Çocukların yaş dönemlerine göre bakımlarında dikkat edilecek noktaları kavrar.
3. Çocuklarla yaş dönemlerine göre iletişimde dikkat edilmesi gerekenleri bilir ve uygun iletişim yöntemlerini açıklar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders anlatımı, interaktif yöntemler, sunumlar
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. Hafta Programın tanıtımı ve tanışma
2. Hafta  2. Hafta: Çocuğun tanımı ve özellikleri, gelişim kuramcıları ve kuramları
3. Hafta  3. Hafta: Yenidoğan ve bebeklik döneminde büyüme ve gelişme
4. Hafta  4. Hafta: Yenidoğan ve bebeklik döneminde bakım ve iletişim
5. Hafta  5. Hafta: Oyun çağında büyüme ve gelişme
6. Hafta  6. Hafta: Oyun çağında bakım ve iletişim
7. Hafta  7. Hafta: Ara Sınav
8. Hafta  8. Hafta: Okul öncesi dönemde büyüme ve gelişme
9. Hafta  9. Hafta: Okul öncesi dönemde bakım ve iletişim
10. Hafta  10. Hafta: Okul çağında büyüme ve gelişme
11. Hafta  11. Hafta: Okul çağında bakım ve iletişim
12. Hafta  12. Hafta: Adölesan döneminde büyüme ve gelişme
13. Hafta  13. Hafta: Adölesan döneminde bakım ve iletişim
14. Hafta  14. Hafta: Çocuk hakları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
9
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.X
2
Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri bilir.X
3
Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.X
4
Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.X
5
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.X
6
Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanır.X
7
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
8
Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.X
9
Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.X
10
Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır ve profesyonel kimliği ile örnek olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Naime Altay )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (naimealtay@gazi.edu.tr )