GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNME/HEM 312
Dersin Adı: HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Eleştirel düşünme ile ilgili kavramları açıklayabilme
Eleştirel düşünmenin bireysel ve mesleki yaşamdaki önemini kavrayabilme
Eleştirel düşünme sürecini ve öğelerini analiz edebilme
Eleştirel düşünme becerisi kazanmak için çabalama
Hemşirelik kararlarını vermede eleştirel düşünme modellerini kullanabilme
Eleştirel düşünmeyi bireysel ve mesleki yaşamına yansıtabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin sunumu ve giriş
2. Hafta  Eleştirel düşünme ve ilgili temel kavramlar
3. Hafta  Eleştirel düşünme ve ilgili temel kavramlar
4. Hafta  Eleştirel düşünme süreci, yaratıcılık
5. Hafta  Eleştirel düşünme süreci, yaratıcılık
6. Hafta  Beceri ve eğilim kavramları
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Eleştirel düşünmenin bireysel ve mesleki yaşamdaki yeri ve önemi
9. Hafta  Eleştirel düşünmenin bireysel ve mesleki yaşamdaki yeri ve önemi
10. Hafta  Eleştirel düşünmenin bireysel ve mesleki yaşamdaki yeri ve önemi
11. Hafta  Eleştirel düşünme ve eğitim ilişkisi
12. Hafta  Eleştirel düşünme ve eğitim ilişkisi
13. Hafta  Eleştirel düşünme etkinlikleri
14. Hafta  Eleştirel düşünme etkinlikleri
15. Hafta  Dersin değerlendirilmesi
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
8
1
8
 Sunu hazırlama
8
1
8
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.X
2
Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri bilir.
3
Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.X
4
Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
5
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
6
Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanır.X
7
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
8
Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.X
9
Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
10
Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır ve profesyonel kimliği ile örnek olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Nurcan ÇALIŞKAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/nurcany)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nurcany@gazi.edu.tr)