GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK DİLİ-I/TÜR 101
Dersin Adı: TÜRK DİLİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Dil, kültür ve medeniyet kavramlarını tanımlar.
Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını bilir ve örnekleriyle gösterir.
Türk dilinin tarihi gelişimini ve dönemsel özelliklerini açıklar.
Yazım kurallarını bilir ve uygular.
Noktalama işaretlerini, özelliklerini ve nasıl kullanılacaklarını bilir.
Düşünme çeşitlerini (bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme) bilir ve uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Türk Dili dersinin amacı; bildirim, dil ve özellikleri.
2. Hafta   Dil-Düşünce İlişkisi,
3. Hafta   Kültür ve medeniyet kavramları.
4. Hafta   Dil ile kültür ilişkisi.
5. Hafta  Yeryüzündeki diller. Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Sekil Bilgisi), Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler, Yazım Kuralları.
6. Hafta   Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve 13. yüzyıla kadar Türk dilinin gelişimi.
7. Hafta   13-20. yüzyıllar arasında Türkçenin gelişimi.
8. Hafta   Ara sınav
9. Hafta   Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
10. Hafta   Ses bilgisi.
11. Hafta   Şekil bilgisi.
12. Hafta   Zarflar ve edatların Türkiye Türkçesindeki kullanılışı.
13. Hafta   Türkiye Türkçesine yabancı dillerden geçen ögeler.
14. Hafta   Yazım kuralları.
15. Hafta   Noktalama işaretleri.
16. Hafta   Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
5
4
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
62
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.
2
Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri bilir.
3
Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.X
4
Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
5
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
6
Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanır.X
7
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
8
Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
9
Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
10
Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır ve profesyonel kimliği ile örnek olur.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( İlgili bölüm öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-)