GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI/SBA 416
Dersin Adı: ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Vildan ÇETİNTAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  vildanc@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çağdaş Türk Sanatının kaynaklarını öğrenebilme.
Türk Plastik Sanatlarındaki gelişim ve aşamalarını kavrayabilme
Çağdaş Türk Plastik Sanatlarının oluşumunda etkili olan sosyo-politik ve kültürel ortamı kavrayabilme
Günümüzde evrensel değerlere sahip özgün yapıtlar tasarlamanın önemini kavrayabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamak
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Türk Sanatının Orta Asya ve Anadolu Kaynakları
2. Hafta  Sanatta Çağın Gerisinde Kalışın Temel Nedenleri
3. Hafta  Çağdaş Türk Sanatının Oluşumunda Rol Oynayan Etkenler
4. Hafta   Batılılaşma Döneminin Türk Plastik Sanatlarına Etkileri
5. Hafta  Farklı Yön ve Düzeylerde Sanat İlişkileri
6. Hafta  Sanatta Okullaşma ve Yurt Dışına Öğrenci gönderilmesi
7. Hafta  Sanayi-i Nefisenin İlk Hoca ve Öğrencileri
8. Hafta   ARA SINAV
9. Hafta  Cumhuriyet Döneminde Sanat Alanındaki Gelişmeler
10. Hafta  Yeni plastik Arayışlar
11. Hafta  Sanatta Ülke Sorunları ve Devlet Desteği
12. Hafta  Türk Resminde Soyutlayıcı Eğilimler
13. Hafta  Plastik Sanatlarda Teknolojik Uygulamalar
14. Hafta   Sanatta Güncel Yönelişler
15. Hafta  Müze Gezisi
16. Hafta  YIL SONU SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   TANSUĞ,Sezer, 1993 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI, Remzi Kitabevi CEZZAR, Mustafa, 1972, Sanatta Batılılaşma ve Osman Hamdi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,
 -- STAJ / UYGULAMA
  Müzelere Teknik Gezi
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
1
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
P.Ç.1Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip sanatçılar yetiştirebilmeX
2
P.Ç.2 Programın eğitsel odağı, teknik beceri ile sanatsal yaratıcılığı buluşturabilmeX
3
P.Ç.3Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmeX
4
P.Ç.4Üç boyutlu düşünüp uygulayabilmeX
5
P.Ç.5 Kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrayabilme ve özgün yapıt üretebilmeleriX
6
P.Ç.6 Çağdaş sanat anlayışı doğrultusunda yaratıcı ve araştırıcı bir ortam oluşturabilmeX
7
P.Ç.7 Gözlem ve çözümleme yapabilme, çok boyutlu düşünebilme yeteneği kazandırabilmeX
8
P.Ç.8 Sanat yetilerini geliştirebilme, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazandırabilmeX
9
P.Ç.9 Kendini gerçekleştirebilme ve çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşılabilmesini sağlayabilmeX
10
P.Ç.10 Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilme, gerek uygulamalı gerekse kuramsal anlamda, akademik araştırmalara öncelik vererek bu birikimini kendi bölgesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırabilmeX
11
P.Ç.11Sanat kültürü ve heykel donanımı kazandırabilme, sanatsal yaratıcılıkta, hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavratabilme ve sanatsal yaratıcılığı geliştirebilmeX