GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATÖLYE V/HEY303
Dersin Adı: ATÖLYE V
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.gör. Atanas KARAÇOBAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/akaracoban
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  akaracoban@gazi.edu.tr; atanaskaracoban@yahoo.com; tanaskaracoban@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö.Ç 1 Anotomi ve desen çalışmaları yapabilme
Ö.Ç. 2 – Heykelde oran-orantı, hacim konularını kavrayabilme
Ö.Ç. 3- Üç boyutu kavrayabilme


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Ders çalıştay şeklinde işlenmektedir. ilk saat öğretmen anlatıp uyguluyor, sonraki üç saat öğrenciler uygulamaya geçer.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Desen, Temel tasarım gibi Görsel Sanat alanında geliştiren dersler önerilebilir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Heykel giriş. Malzeme tanıtımı.
2. Hafta  Desen anlatımı ve uygulama gösterisi.
3. Hafta  Portre kabartma anlatımı ve uygulama gösterisi.
4. Hafta  Modelden üç basamaklı uygulaması. (üç planda siluet)
5. Hafta  Modelden üç basamaklı uygulaması. (üç planda siluet) devam.
6. Hafta  Modelden üç planlı kabartma uygulaması.
7. Hafta  Modelden üç planlı kabartma uygulaması devamı
8. Hafta  Öğrencilerin modelden üç planlı kabartma uygulaması devamı ve Vize değerlendirmesi.
9. Hafta  Model olarak "otoportre" uygulaması (aynadan ve resimlerden)
10. Hafta  Model olarak "otoportre" uygulaması (aynadan ve resimlerden)
11. Hafta  Model olarak "otoportre" uygulaması (aynadan ve resimlerden)
12. Hafta  Model olarak "otoportre" uygulaması (aynadan ve resimlerden) kurallara uygun devamı.
13. Hafta  Model olarak "otoportre" uygulaması (aynadan ve resimlerden) kurallara uygun devamı.
14. Hafta  Model olarak "otoportre" uygulaması (aynadan ve resimlerden) kurallara uygun devamı.
15. Hafta  Model olarak "otoportre" uygulaması (aynadan ve resimlerden) kurallara uygun tamamlanması.
16. Hafta  Final değerlendirmesi.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Anatomi kitapları, heykel eğitimi kitapları,v.b.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösteri, Uygulama.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Desen ve kili şekillendirme uygulamaları.Staj yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
6
84
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
P.Ç.1Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip sanatçılar yetiştirebilmeX
2
P.Ç.2 Programın eğitsel odağı, teknik beceri ile sanatsal yaratıcılığı buluşturabilmeX
3
P.Ç.3Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirebilmeX
4
P.Ç.4Üç boyutlu düşünüp uygulayabilmeX
5
P.Ç.5 Kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrayabilme ve özgün yapıt üretebilmeleriX
6
P.Ç.6 Çağdaş sanat anlayışı doğrultusunda yaratıcı ve araştırıcı bir ortam oluşturabilmeX
7
P.Ç.7 Gözlem ve çözümleme yapabilme, çok boyutlu düşünebilme yeteneği kazandırabilmeX
8
P.Ç.8 Sanat yetilerini geliştirebilme, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazandırabilmeX
9
P.Ç.9 Kendini gerçekleştirebilme ve çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşılabilmesini sağlayabilmeX
10
P.Ç.10 Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilme, gerek uygulamalı gerekse kuramsal anlamda, akademik araştırmalara öncelik vererek bu birikimini kendi bölgesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırabilmeX
11
P.Ç.11Sanat kültürü ve heykel donanımı kazandırabilme, sanatsal yaratıcılıkta, hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavratabilme ve sanatsal yaratıcılığı geliştirebilmeX