GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FOTOĞRAF II/RES 154
Dersin Adı: FOTOĞRAF II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Şansal ERDİNÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.sansalerdinc.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sansalerdinc@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö.Ç 1 Temel Stüdyo fotoğrafçılığını öğrenebilme.
Ö.Ç 2 Temel Stüdyo aydınlatma sistemlerini kullanabilme.
Ö.Ç 3 Temel sayısal fotoğraf işleme yöntemlerini kullanabilme.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel Stüdyo fotoğrafçılığı
2. Hafta  Temel Stüdyo fotoğrafçılığı.
3. Hafta  Temel Stüdyo aydınlatma sistemleri
4. Hafta  Temel Stüdyo aydınlatma sistemleri
5. Hafta  Renk sıcaklığı ve Kelvin derecesi ayarları
6. Hafta  Renk sıcaklığı ve Kelvin derecesi ayarları
7. Hafta  Vize projesi
8. Hafta  Vize projesi
9. Hafta  Fotoğraf projesi 1
10. Hafta  Fotoğraf projesi 1
11. Hafta  Fotoğraf projesi 2
12. Hafta  Fotoğraf projesi 2
13. Hafta  Fotoğraf projesi 3
14. Hafta  Fotoğraf projesi 3
15. Hafta  final projesi
16. Hafta  final projesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Susan Sontag, Fotoğraf Hakkında, Altıkırkbeş yay.1999 Vilem Flusser, Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru, Ağaç Yay.1991 L. Gürer,Temel Tasarım İTÜ matbaası, 1990. • Berger, John; Görme Biçimleri; Metis • Kılınç, Levend, Fotoğrafa Başlarken, Dost • King, Julie Aldair, Amatörler için Dijital Fotoğrafçılık, Dünya • Hedgecoe, John, Siyah Beyaz Fotoğraf Sanatı ve Karanlık Oda Teknikleri, Remzi • Ertuğrul Algan: Fotoğraf Okuma, Hazırlık ve Tasarım Hiz.Lmt.Şirketi, Eskişehir, 1999
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
3
42
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X