GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇAĞDAŞ SANAT I/SBA 401
Dersin Adı: ÇAĞDAŞ SANAT I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. MEHMET YILMAZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  "http://my.opera.com/mehmet%20yilmaz/albums/" ,"http://www.facebook.com/profile.php?id=1000037120
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mehmetyilmazmehmet@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö.Ç.1 Çağdaş sanatta meydana gelen temel değişimlerin kavratılması
Ö.Ç.2- Çağdaş sanat konularında eleştirel bakış yöntemi kazandırılması -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, poverpoint eşliğinde, yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Ders içeriğinin tanıtımı, yöntem ve amaçlar; sorumluluklar.
2. Hafta  İzlenimciliğe tepkiler; İzlenşmcilik sonrası, art Nouveau (Yeni Sanat); Noktacılık, Naif sanat
3. Hafta  Deneysellik, Biçem patlaması; Figüratif&Soyut
4. Hafta  Modern sanatın Türk sanatındaki yansımaları
5. Hafta  Fovizm ve Dışavurumculuk
6. Hafta  Modern Görüntüleme Araçları ve Sanat
7. Hafta  Arasınav
8. Hafta  Kübizm ve Picasso
9. Hafta  Nesnenin Ötesi – Temsil ve Soyutlama Sorunu
10. Hafta  Makine Estetiği
11. Hafta  Dada ve Duchamp
12. Hafta  Gerçeküstücülük
13. Hafta  Soyut Dışavurumculuk
14. Hafta  Güz döneminin genel olarak değerlendirilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  M.Yılmaz,Modernizmden Postmodernize Sanat N.Lynton, Modern Sanatın Öyküsü C.Tao Wu, Kültürün Özelleştirilmesi T.Clarc,Sanat ve Propoganda
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X