GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GAZ TÜRBİNLERİ/MM494
Dersin Adı: GAZ TÜRBİNLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Gaz türbinlerinin özellikleri, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olur.
İdeal gaz türbinin çevrimi termodinamik analizlerinin yapılabilme becerisi kazanır.
Gaz türbininin ana bileşenleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.
Uçaklarda kullanılan gaz türbinleri çevrimlerinin termodinamik analizi ile ilgili bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Temel Kavramlar: Giriş, temel termodinamik bilgilerinin tekrarı
2. Hafta  İdeal Çevrim Analizleri:Basit gaz türbini çevrimi (Brayton çevrimi) analizi, ısı değiştirgeçli; ara ısıtmalı gaz türbini çevrimleri analizleri.
3. Hafta  İdeal Çevrim Analizleri:Ara soğutmalı; ara ısıtmalı ve ısı değiştirgeçli gaz türbini çevrimleri analizleri.
4. Hafta  Gaz Türbini Elemanlarında Oluşan Kayıplar: Gerçek ve ideal çevrimler arasındaki farklar. Toplam özellikler, Kompresör ve türbin verimleri.
5. Hafta  Gaz Türbini Elemanlarında Oluşan Kayıplar:Basınç kayıpları, ısı değiştirgeci verimliliği, mekanik kayıplar, özgül ısıların değişimi, yanma verimi.
6. Hafta  I. ARA SINAV ve sınav sorularının çözümleri
7. Hafta  Uçaklarda Kullanılan Gaz Türbini Çevrimleri:Giriş, performans kriterleri. Verim tanımları: itme verimi, enerji dönüşüm verimi, toplam verim.
8. Hafta  Uçaklarda Kullanılan Gaz Türbini Çevrimleri:Türbojet çevrimlerinin termodinamik analizi, turbojet çevriminin optimizasyonu.
9. Hafta  Uçaklarda Kullanılan Gaz Türbini Çevrimleri:Türbofan çevrimlerinin termodinamik analizi, turbofan ve çevriminin optimizasyonu.
10. Hafta  Gaz Türbini Ana Elemanları: Santrifüj ve eksenel kompresorlerin karakteristikleri ve karşılastırmaları, hız üçgenleri.
11. Hafta  Gaz Türbini Ana Elemanları: Yanma sistemlerinin özellikleri ve tipleri. Radyal ve eksenel türbinlerin karakteristikleri ve karşılastırmaları
12. Hafta   II. ARA SINAV ve sınav soru çözümleri.
13. Hafta  Gaz Türbinlerinin Performans Analizi: Gaz türbini elemanlarının karakteristikleri. Yükseltiye, uçağın hızına ve türbinin hızına bağlı olarak, güç çıkı
14. Hafta  Gaz Türbinlerinin Performans Analizi: Gaz türbini elemanlarının karakteristikleri. Yükseklik, uçağın hızı ve türbinin hızına bağlı olarak gücün değişi
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
127
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Dr. Salih KARAASLAN , Prof. Dr. Nuri YÜCEL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( https://websitem.gazi.edu.tr/site/karaaslansalih/files , https://websitem.gazi.edu.tr/site/nuyucel/contact)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (karaaslansalih@gazi.edu.tr , nuyucel@gazi.edu.tr)