GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KAYNAK YÖNTEMLERİ/MM464
Dersin Adı: KAYNAK YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kaynaklı birleştirmelerde oluşan metalürjik yapıları tanır, tanecik oluşumları hakkında detaylı bilgi sahibi olur
Ergiyik metal ile gaz etkileşimlerini bilir, kanyak penetrasyonuna etken faktörleri tanımlar ve metal transfer yöntemlerini açıklayabilir
Kaynak yöntemlerini sınıflandırabilir, tanımlar ve genel çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olur
Kaynakta test ve kontrol tekniklerini bilir, karşılaştırmalı olarak tanımlar ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olur
Metallerin kaynaklanması hakkında bilgi sahibi olur, kaynak yöntemine ve malzemeye uygun elektrot malzemesini belirleyebilir ve üretici kataloglarında
Kaynaklı birleştirme tiplerini tanır, kaynak tasarımları hakkında bilgi sahibi olur ve kaynak hatalarını tanımlayabilir
Robot kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur, uygulama alanları ve üstünlüklerini bilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Teorik ders anlatım ve laboratuvar uygulaması
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kaynak Teknolojisinin Endüstriyel Uygulamalardaki Yeri- Giriş
2. Hafta  Kaynak Metalürjisi-1: Mikroyapı değişimleri, hızlı soğuma etkileri, sertleşme, metalürjik hatalar
3. Hafta  Kaynak Metalürjisi-2: Gaz metal etkileşimi, metal transfer, penetrasyon, elektro kimyasal etkiler, kanyak dikişi, hızı ve yığma hesapları
4. Hafta  Kaynak Yöntemleri-1: Ark Kaynak Yöntemleri
5. Hafta  Kaynak Yöntemleri-2: Rezistans ve katı hal kaynak yöntemleri
6. Hafta  Kaynak Yöntemleri-3: oksiasetilen, Lazer, elektron ve diğer kaynak yöntemleri
7. Hafta  Endüstriyel Gezi
8. Hafta  Kaynakta Test ve Kontrol Yöntemleri
9. Hafta  Metallerin Kaynaklanması
10. Hafta  Sert ve Yumuşak Lehimleme
11. Hafta  Elektrot Malzemeleri ve Elektrot Seçimi
12. Hafta  Kaynaklı Birleştirme Tasarımı
13. Hafta  Kaynak Hataları
14. Hafta  Robot Kaynağı ve Kaynak Otomasyonu
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
9
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
6
2
12
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Oguzhan Yilmaz , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/oguzhanyilmaz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (oguzhanyilmaz@gazi.edu.tr)