GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
INTERNAL COMBUSTION ENGINES/ME430
Dersin Adı: INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İçten yanmalı motorların ideal çevrim analizleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olur.
Hava - yakıt ideal çevrimlerinin analizi hakkında bilgi sahibi olur.
Gerçek çevrimlerin analizi ve çeşitli parametrelerin motor performansına etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
Motor ana parçaları ve işlevleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
Motor dinamiği ile ilgili temel bilgileri ve analizler yapabilme becerisini kazanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve laboratuvar şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Makinaların sınıvlandırılması, içten yanmalı motorların sınıflandırılması ve çalışma prensibi.
2. Hafta  İDEAL ÇEVRİMLER: Otto ve Diesel çevrimlerinin analizi. I. DENEY
3. Hafta  İDEAL ÇEVRİMLER: Karma çevrim analizi ve Otto, Diesel ve Karma çevrimlerin karşılaştırılması.
4. Hafta  YANMA VE KARIŞIM ENERJİSİ: Yakıtlar ve kimyasal özellikleri. Yanma kimyası. Karışımların ısıl değeri.
5. Hafta  YAKIT HAVA ÇEVRİMLERİ: Grafikler kullanılarak yakıt-hava çevrimlerinin analizi.
6. Hafta  GERÇEK ÇEVRİMLER: Gerçek çevrimlerin özellikleri. Yanma hızı. Çevrimde meydana gelen işler. Özgül yakıt tüketimleri.
7. Hafta  GERÇEK ÇEVRİMLER: Hava kapasitesi ve volumetrik verim.
8. Hafta  GERÇEK ÇEVRİMLER: Alev hızı ve alev hızına etkiyen faktörler. II. DENEY
9. Hafta  GERÇEK ÇEVRİMLER: Motorlarda vuruntu. Tutuşma gecikmesi ve etki eden faktörler.
10. Hafta  YAKIT-HAVA KARIŞIMLARININ OLUŞTURULMASI: Karbüratörler ve istenen özellikler. Venturi ve yakıt memesi hesapları. Karbüratör ilave tertibatları.
11. Hafta  YAKIT-HAVA KARIŞIMLARININ OLUŞTURULMASI: Benzin püskürtme sistemlerinin avantaj ve dezavantajları. Benzin püskürtme sistemlerinin snıflandırılması.
12. Hafta  MOTOR MEKANİĞİ: Piston hareketinin analizi. Motor elemanlarına etkiyen kuvvetler. Volan kütle hesabı.
13. Hafta  MOTORLARIN DENGELENMESİ: Tek silindirli motorların dengelenmesi.
14. Hafta  MOTORLARIN DENGELENMESİ: Çok silindirli motorların dengelenmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
2
10
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Nuri YÜCEL , Dr. Öğr. Üyesi Nureddin DİNLER , Dr. Salih KARAASLAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/nuyucel , websitem.gazi.edu.tr/ndinler , websitem.gazi.edu.tr/karaaslansalih@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nuyucel@gazi.edu.tr , ndinler@gazi.edu.tr , karaaslansalih@gazi.edu.tr)