GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS/ME475
Dersin Adı: COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) metodunun mühendislik problemlerinin çözümünde ve yeni ürün tasarımındaki öneminin anlaşılması.
HAD temel prensiplerinin oluşması.
HAD uygulama alanlarının değerlendirilmesi.
Ticari HAD programlarının yerinin bilinmesi.
HAD uygulamalarındaki sınırlamaların anlaşılması.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim. Bilgisayarlı eğitim. Bilgisayar laboratuvar uygulaması.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Sayısal akışkanlar dinamiği (HAD)’nin önemi, Akışkanlar dinamiği ve ısı transferinde problem belirlenmesi ve problem çözümüne genel bakış
2. Hafta  TİCARİ SAD KODLARI: HAD kodları nasıl çalışır, Sonlu hacimler metodu, Grid geometrisi.
3. Hafta  ÖRNEK 1: Bir boyutlu ısı iletimi, Çözüm kütüğü ve çözüm prosedürü
4. Hafta  SONLU HACİMLER METODU İLE DİSKRİTİZASYON PROSEDÜRÜ: Bir boyutlu ısı iletimi, Sınır şartları ve kaynak terimleri ifadeleri.
5. Hafta  Sınır kaynak linerize edilmesi, Denklemlerin diskritizasyonu için genel kurallar.
6. Hafta  BİR BOYUTLU ISI İLETİM PROBLEMİNİN NÜMERİK TAM ÇÖZÜMÜ: Ana denklemlerin çıkartılışı, Sonlu hacimler metodu ile cebirsel denklemlerin çıkartılışı.
7. Hafta  BİR BOYUTLU ISI İLETİM PROBLEMİNİN NÜMERİK TAM ÇÖZÜMÜ: Ana denklemlerin çıkartılışı, Sonlu hacimler metodu ile cebirsel denklemlerin çıkartılışı.
8. Hafta  İç hücreler, Sınır hücreleri, Cebirsel denklemler kullanılarak sayısal çözüm.
9. Hafta  ÖRNEK 2: Ani genişlemeli kanalda laminar akış, Çözüm kütüğü ve çözüm prosedürü.
10. Hafta  DİĞER SAD METODU KONULARI: Değişken hücre dağılımları, Çözüm alanı içinde bloklama.
11. Hafta  Relaksasyon, Yakınsama ve yeniden başlatma, HAD çözümlerinin ve sonuçlarının doğruluğunun ve geçerliliğinin kontrolü.
12. Hafta  DİĞER SAD METODU KONULARI: Değişken hücre dağılımları, Çözüm alanı içinde bloklama.
13. Hafta  PHOENICS ile ilave laboratuvar uygulamaları.
14. Hafta  FloEFD ile ilave laboratuvar uygulamaları.
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
7
3
21
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/baskaya)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baskaya@gazi.edu.tr)