GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜHENDİSLİK METROLOJİSİ/MM461
Dersin Adı: MÜHENDİSLİK METROLOJİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Metrolojinin temel özelliklerini anlaşılması
Üretim, kalite kontrol ve metroloji laboratuvarlarında kullanılan referans ölçüm standartlarının öğrenilmesi
Ölçüm Sistemleri, kalibrasyon yöntemleri, kalibrasyon ve metroloji laboratuvarlarının temel özelliklerinin anlaşılması
Metrolojide yapılan ölçümlerin analizinde kullanılan metotların araştırma, geliştirme ve ölçüm sistemlerin tasarımında kullanımının öğrenilmesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   GİRİŞ: Metrolojiye giriş, metrolojinin amacı ve önemi, bilimsel ölçüm bilim, metroloji terimleri, akreditasyon, belirsizlik
2. Hafta  Mühendislikte kalite kontrol kavramları, metrolojide kalite anlayışı, makina mühendisliği alanında kalite anlayışı, metroloji terimler sözlüğü.
3. Hafta   İstatistiksel kalite kontrol, istatistiğin temel kavramları, olasılık ve olasılık dağılımları, ölçüm hataları ve belirsizlik hesapları
4. Hafta  Tolerans ve alıştırma sistemleri, geometrik toleranslar, uzunluk ölçümleri, cetveller, vernierli ölçüm cihazları ,kumpaslar
5. Hafta  Mihengir ve derinlik kumpasının metrolojik özellikleri.Mikrometreler, yapılan ölçümler ve kalibrasyonlar, ölçüm hataları
6. Hafta  Ölçü saatleri, vida diş ölçümleri, dişli çark ölçümleri, açı ölçümleri, açı gönyeleri, açı mastarları, sinus cetveli ve tablası, yüzey prüzlülüğü.
7. Hafta   Açı ölçümleri ve metrolojisi, açı Standartları ve kalibrasyon, otokolimatör, küçük açı jeneratörü, elektronik açı terazileri, Açı Mastar kalibrasyonu
8. Hafta   Uzunluk biriminin referas standardı, çift frerekans laserlerin boyutsal ölçümlerde kullanılması ve kalibrasyonu, ölçü mastarlarının kalibrasyonu
9. Hafta  Üç boyutlu ölçüm makinalarında oluşabilen hatalar ve kalibrasyon yöntemleri.
10. Hafta  Kütle metrolojisi, izlenebilirlik, kalibrasyon, kütle, ölçüm protokolü, basınç metrolojisi, basınç kalibrasyon yöntemleri
11. Hafta   kuvvet ölçüm hiyerarşisi, kalibrasyon yöntemleri, kalibrasyon prosedürü, kuvvet ölçüm yöntemleri, yük hücreleri
12. Hafta   Sıcaklık metrolojisi, ölçüm teknikleri ve kalibrasyon, sıcaklık metrolojisinin referans standardları, izlenebilirlik
13. Hafta   Akreditasyon, izlenebilirlik, referans ölçüm standardları, genel tekrar ve sorular.
14. Hafta   Komparatör, minimes, mikrokator, vs ölçüm, kalibrasyon ve sonuçların raporlanması.
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
9
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Rahmi ÜNAL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/site/runal)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (runal@gazi.edu.tr)