GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜH. PRENSİPLERİ/EM295
Dersin Adı: ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜH. PRENSİPLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Elektrik enerjisinin kullanımına ilişkin temel kavramların öğrenilmesi.
Çeşitli elektrik ve elektronik sistemlerin çalışma ilkelerinin öğrenilmesi.
İş yaşamında gerekli olabilecek genel bir elektrik mühendisliği alanı bilgisinin edinilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Temel kavramlar ve birimler. Statik Elektrik; Coulomb ve Ampere yasaları. Potansiyel farkı.
2. Hafta  DC Devreler: Elektrik akımı. Toprak kavramı. Direnç elemanı ve Ohm yasası. Güç bağıntısı.
3. Hafta  DC Devreler:İdeal gerilim kaynağı. Akım kaynağı. Seri ve paralel bağlantılar.Çevre denklemleriyle devre analizi.Düğüm denklemleriyle devre analizi.
4. Hafta  DC Devreler: Thevenin yasası. Süperpozisyon ilkesi.
5. Hafta  AC Devreler: Alternatif akım kavramı. Değişken akım çeşitleri. Frekans, genlik, faz kavramları. Ortalama ve etkin değerler.
6. Hafta  AC Devreler: Kondansatör ve Endüktans elemanları. Karmaşık empedans. AC devre analizi. Giriş empedansı. Faz kaydırma. Rezonans devreleri.
7. Hafta  Enerji Sistemleri: Elektrik enerjisinin üretim ve iletim ilkeleri. Transformatörler. Güç Kompanzasyonu. Topraklama. Röleler.
8. Hafta  Elektrik Makinaları: Elektromekanik enerji dönüşümü. Doğru akım ve alternatif akım motorları. Motorların kontrol ilkeleri. Robotlar.
9. Hafta  Analog Elektronik: Diyotlar ve tranzistörler. Doğrultucular.
10. Hafta  Analog Elektronik: İşlemsel Yükselteçler. Karşılaştırıcılar. Ölçme ve algılama devreleri.
11. Hafta  Analog Elektronik: İşlemsel Yükselteçler. Karşılaştırıcılar. Ölçme ve algılama devreleri
12. Hafta  Sayısal Elektronik: Boole aritmetiği. Mantıksal devre elemanları.
13. Hafta  Sayısal Elektronik: Mantıksal devre tasarımı ve kullanım örnekleri.
14. Hafta  Sayısal Elektronik: Mantıksal devre tasarımı ve kullanım örnekleri.
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
9
1
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
1
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-)