GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENGLISH I/ENG103
Dersin Adı: ENGLISH I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  English
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
read challenging reading texts without referring to dictionaries
write expository essays
understand and respond to spoken English

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  The mode of delivery of this course is face to face.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Unit 1- Education and employment Grammar: The continuous and perfect aspect Reading: Newspaper article on education, Curriculum Vitae Writing: Self-awareness, A covering letter Listening: Radio phone in job interview Speaking: Discussing differences in education
2. Hafta  Unit 1- Education and employment Grammar: The continuous and perfect aspect Reading: Newspaper article on education, Curriculum Vitae Writing: Self-awareness, A covering letter Listening: Radio phone in job interview Speaking: Discussing differences in education
3. Hafta  Unit 2 – Tourism and conservation Grammar: Articles, Modal verbs Reading: Holiday brochures, Website- The Galapagos Island Writing: Planning and organizing essays Listening: Interview about tourism Speaking: Talking about different types of tourism
4. Hafta  Unit 2 – Tourism and conservation Grammar: Articles, Modal verbs Reading: Holiday brochures, Website- The Galapagos Island Writing: Planning and organizing essays Listening: Interview about tourism Speaking: Talking about different types of tourism
5. Hafta  Unit 3 – International relations Grammar: Subordinate clauses, Modal perfect Reading: Website article on traits of a nation, Ambassador interviews Writing: A speech Listening: Radio interview-ambassador’s life Speaking: Discussing national characteristics
6. Hafta  Unit 3 – International relations Grammar: Subordinate clauses, Modal perfect Reading: Website article on traits of a nation, Ambassador interviews Writing: A speech Listening: Radio interview-ambassador’s life Speaking: Discussing national characteristics
7. Hafta  MIDTERM I
8. Hafta  Unit 4 – Health and care Grammar: Cohesion 1 (linkers), Future forms with to be Reading: Magazine articles on happiness, Website articles on nurses Writing: Analysing visual information Listening: Film review Speaking: Talking about health and fitness
9. Hafta  Unit 4 – Health and care Grammar: Cohesion 1 (linkers), Future forms with to be Reading: Magazine articles on happiness, Website articles on nurses Writing: Analysing visual information Listening: Film review Speaking: Talking about health and fitness
10. Hafta  Unit 5 – Fashions and Consumerism Grammar: Future in the past, Emphatic structures Reading: Information on radio series, Newspaper headlines Writing: Summarising, Identifying main points Listening: Radio programme on consumerism Speaking: Discussion consumerism and materialism
11. Hafta  Unit 5 – Fashions and Consumerism Grammar: Future in the past, Emphatic structures Reading: Information on radio series, Newspaper headlines Writing: Summarising, Identifying main points Listening: Radio programme on consumerism Speaking: Discussion consumerism and materialism
12. Hafta  Unit 6 – Technology and change Grammar: The passive, Causatives Reading: Message board, Magazine article on Google Writing: Advanced dictionary skills, A sales leaflet Listening: A dialogue with a career advisor Speaking: Talking about technological innovation
13. Hafta  MIDTERM II
14. Hafta  Unit 6 – Technology and change Grammar: The passive, Causatives Reading: Message board, Magazine article on Google Writing: Advanced dictionary skills, A sales leaflet Listening: A dialogue with a career advisor Speaking: Talking about technological innovation
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
86
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-)