GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-IV (SOSYAL VE MESLEKİ GRUP MÜZİKLERİ)/ME330A
Dersin Adı: SEÇMELİ-IV (SOSYAL VE MESLEKİ GRUP MÜZİKLERİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Murat KARABULUT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gef-guzelsanatlar-muzik.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Sosyal grupların müziklerini öğrenir
2) Mesleki grupların müziklerini öğrenir
3) Sosyal ve meslekî grupların müziklerini karşılaştırır.
4) Sosyal gruplar hakkında bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İş ve Mesleklere göre müzik hakkında genel bilgi.
2. Hafta  Balıkçı Müzikleri
3. Hafta  Esnaf Müzikleri
4. Hafta  Çiftçi Müzikleri
5. Hafta  Tarikat Müzikleri
6. Hafta  Askerî Müzikler, Eşkıya Müzikleri,
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Sosyal Grup Müzikleri
9. Hafta  Ahilik ve Ahi Müziği
10. Hafta  Yarenlik ve Yaren Müziği
11. Hafta  Kürsübaşı Sohbetlerinde Müzik
12. Hafta  Sıra Geceleri’nde Müzik
13. Hafta  Barana Sohbetleri ve Müzik
14. Hafta  Gençlik Grupları ve Gezekler
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Sadi Yaver ATAMAN, Memleket Havaları Esnaf Türküleri, İstanbul, 1954.ATAMAN, Sadi Yaver; Esnaf Türküleri, İstanbul, 1954. Eski Türk Düğünleri, Ankara, 1992.USLU, Necati Asım; "Çankırı Yaren Sohbetleri ı-II" Akademi Mecmuası, Nisan-Temmuz, İstanbul, 1986. GAZİMİHAL, M. Ragıp; Konya'da Musıkî, Ankara, 1947. Notalarla Harput Musikisi ı-II, Elazığ Valiliği, Elazığ, 1999.Filiz BİNGÖLÇE, Kadın İş Türküleri, Altüst Yayınları, 2011 TRT Müzik Dairesi Başkanlığı, Konularına Göre Notalarıyla Türküler 4 - İş Türküleri, Mizahi Türküler, Mevsimlerle İlgili Türküler, ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 2000. BORATAV, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi ALANGU, Tahir; Türkiye Folkloru El kitabı, Adam Yay., İstanbul, 1983. EKİCİ, Metin "Halk Bilgisi Derleme ve İnceleme Yöntemleri" ÖZDEMİR, Nebi, Medya Kültür ve Edebiyat, Geleneksel Yay., 2008. ÖZDENİR, Nebi, Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Akçağ Yay., İstanbul, 2005. OĞUZ, Öcal ve
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
57
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.X
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinmeX
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilme
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilmeX
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilme
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.X
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanmaX
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanmaX