GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- 2/TAR104
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- 2
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; • Bu derste öğrendiği bilgilerle kendi ana bilim dalı dersleri arasında ilişkilendirme yaparak disiplinler arası bir düşünme becerisi kazanır.
• Toplumu ayakta tutan birlik-beraberlik, bağımsızlık, ulusal çıkarların ön planda tutulması, vatana bağlı olmak, etkin vatandaş olma gibi değerlerin kazanır.
• Tarihi bir olayı bugün meydana gelen olaylarla ilişkilendirerek gerçekçi bir bakış açısı geliştirir.
• Ders esnasında kullanılan birinci elden kaynak, belgesel, film gibi materyalleri incelerken doküman analiz etmeyi öğrenir.
• Öğretim elemanlarının derste verdiği okuma önerileri ile anlatılan konuları farklı bakış açıları ile yorumlamayabilir.
• Farklı görüş ve fikir akımlarına saygı duymayı, kendi görüşlerini araştırıp okuyarak geliştirmeyi öğrenir.
• Grup içi çalışmalarda ve derste tartışma metodu kullanıldığında topluluk önünde nasıl konuşulması gerektiği konusunda tecrübe kazanır.
• Atalarının yaşamış olduğu zorlukları ve ayakta kalma mücadelesini görerek hayatta yaşadığı zorluklara karşı güçlü durabilmeyi öğrenir.
• Köklerine saygı ve bağlılık duyarken evrensel değerleri benimsemeyi öğrenir.
• Ülkemizi korumak için şehit düşen, gazi olan atalarını öğrenerek vatan toprağının değerini anlar, millî birlik ve beraberlik şuuru kazanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Birinci Dünya Savaşı’nı Kaybeden Osmanlı Devleti’ne önerilen barış tasarıları, Paris Barış Konferansı, Londra Konferansı, San Remo Konferansı ve Sevr Barış Antlaşması
2. Hafta  Millî Mücadele, Doğu Cephesi’nde Kazım Karabekir’in Ermenilerle Yaptığı Çarpışmalar ve Doğu Anadolu’nun Ermeni İşgali Tehlikesinden Kurtarılması ve Gümrü Antlaşması’nın imzalanması Güney Cephesindeki Çarpışmalar: Maraş, Urfa, Adana ve Antep Savunmaları
3. Hafta  Düzenli Ordunun Kurulması ve Batı Cephesi Çarpışmaları, 1. ve 2. İnönü zaferleri, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması, , Kars ve Ankara antlaşmalarının imzalanması
4. Hafta  Tekâlifi Milliye Kararları, Büyük Taarruz ’un Kazanılması, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması
5. Hafta  Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması ve bu antlaşmanın önemi
6. Hafta  Ankara’da yeni bir devlet kurulması ve siyasi alanda inkılâplar Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924 Yasaları: Halifeliğin kaldırılması, Tevhidi Tedrisat Kanunu ve Seriye ve Evkaf Vekâlet’inin Kaldırılması
7. Hafta  Siyasi partilerin kurulması: Cumhuriyet Halk Partisi, kurucuları ve programı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, kurucuları ve programı, Serbest Cumhuriyet Fırkası, kurucuları ve programı. Demokrasi denemelerine Tepkiler: Şeyh Sait ve Menemen ayaklanmaları, Takriri Sükûn Yasasının Çıkarılması, İstik
8. Hafta  Siyasi partilerin kurulması: Cumhuriyet Halk Partisi, kurucuları ve programı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, kurucuları ve programı, Serbest Cumhuriyet Fırkası, kurucuları ve programı. Demokrasi denemelerine Tepkiler: Şeyh Sait ve Menemen ayaklanmaları, Takriri Sükûn Yasasının Çıkarılması, İstik
9. Hafta  Vize Haftası
10. Hafta  Eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen düzenlemeler, Ekonomik hayatta yapılan yenilikler: Vergi düzenlemeleri, yeni bankaların kurulması, tarımı canlandırma amacıyla alınan tedbirler, bazı sanayi kuruluşlarının kurulması
11. Hafta  Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin İzlediği Dış Politika: 1923-1932 arasında Lozan’da çözümlenemeyen problemlerin çözülmesi, 1932-1939 arasında izlenen dış politika: II. Dünya Savaşı’na sebep olan faktörler, Dünyada artan savaş riskinin Türkiye’ye etkileri ve Türkiye’nin buna yönelik olarak aldığı te
12. Hafta  Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü ve Atatürk’ün ilke ve İnkılâpları, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık
13. Hafta  Atatürk sonrası Türkiye, İsmet İnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı’nda Türkiye, Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti’nin Kurulması ve 1946 seçimleri,1950-1980 arasında Dünyada ve Türkiye’de genel durum. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ve SSCB önderliğinde Dünya ülkelerinin bloklara ayrılması ve
14. Hafta  1980’den günümüze kadar Türkiye 1980 hükümet darbesi, 1982 Anayasası ve uygulanması Soğuk Savaş’ın Sonu, SSCB’nin dağılması, iki Almanya’nın birleşmesi, Yugoslavya’nın parçalanması Körfez Savaşı, Balkanlar ve Ortadoğu’da meydana gelen gelişmelerin Türkiye’ye etkileri, Yunanistan ile Türkiye arası
15. Hafta  1980’den günümüze kadar Türkiye 1980 hükümet darbesi, 1982 Anayasası ve uygulanması Soğuk Savaş’ın Sonu, SSCB’nin dağılması, iki Almanya’nın birleşmesi, Yugoslavya’nın parçalanması Körfez Savaşı, Balkanlar ve Ortadoğu’da meydana gelen gelişmelerin Türkiye’ye etkileri, Yunanistan ile Türkiye arası
16. Hafta  Final haftası.
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
63
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğrt. Gör. Dr. Arif SARI , Öğrt. Gör. Dr. Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN , Öğrt. Gör. Dr. Namık ÇENCEN , Öğrt. Gör. Dr. Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN , Öğrt. Gör. Gülcan ŞAHİNGÖZ , Öğrt. Gör. Teoman GÜL , Öğrt. Gör. Safinaz TEKNECİ , Öğrt. Gör. Ayşegül DÖNMEZ , Öğrt. Gör. Aylin ORCAN , Öğrt. Gör. Ümran ESKİOĞLU )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (aysegulaltınova@gmail.com , arif.sari@gazi.edu.tr , ncencen23@gmail.com , nihanerol@gmail.com , gulcansahingoz@gmail.com , teoman.gul@gazi.edu.tr , birbenli@gazi.edu.tr , adonmez@gazi.edu.tr , aorcan@gazi.edu.tr , ueskioglu@gazi.edu.tr)