GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜZİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI/MZÖ201
Dersin Adı: MÜZİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. Müzik Öğrenme İlke ve Yöntemleri
2. Müzik Öğretme İlke ve Yöntemleri
3. Müzik Öğretim Programları İçerikleri

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Toplu ders
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Genel Öğrenme İlkeleri
2. Hafta  Genel Öğretme İlkeleri
3. Hafta  Müzik Öğrenme İlkeleri
4. Hafta  Müzik Öğretme İlkeleri
5. Hafta  Genel Müzik Öğrenme Yöntemleri
6. Hafta  Özel Müzik Öğrenme Yöntemleri
7. Hafta  Genel Müzik Öğretme Yöntemleri
8. Hafta  Özel Müzik Öğretme Yöntemleri
9. Hafta  Müzik Öğrenme ve Öğretme Yöntemlerinde İlişkiler
10. Hafta  Dünya müzik Öğretim Yaklaşımları
11. Hafta  Müzik Öğretiminde Orff ve Dalcroze Yaklaşımı
12. Hafta  Müzik Öğretiminde Kodaly ve Suziki Yaklaşımı
13. Hafta  Müzik Öğretiminde Oyun ve Drama
14. Hafta  Müzik Öğretimi Öğretim Programları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
4
4
16
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
65
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Nezihe Şentürk)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()