GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler/EBS108
Dersin Adı: Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler arasındaki ilişkileri açıklar
Örtük programın kavramsal çerçevesini açıklar
Örtük programla ilgili yaklaşımları karşılaştırır.
Bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ile örtük program arasındaki ilişkileri açıklar.
Okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenlerinin önemini açıklar.
Okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanat etkinliklerinin önemini ve yönetimini açıklar.
Değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemini açıklar.
Okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanat etkinlikleri planlar ve uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler
2. Hafta  Örtük program ve örtük programla ilgili yaklaşımlar
3. Hafta  Bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ile örtük program arasındaki ilişki
4. Hafta  Okul törenleri
5. Hafta  Okulda sosyal faaliyetler
6. Hafta  Okulda kültürel faaliyetler
7. Hafta  Okulda sportif faaliyetler
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Okulda sanatsal faaliyetler
10. Hafta  Değerler eğitimi ve örtük program ilişkisi
11. Hafta  Okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanat etkinlikleri planlama ve uygulama
12. Hafta  Okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanat etkinlikleri planlama ve uygulama
13. Hafta  Okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanat etkinlikleri planlama ve uygulama
14. Hafta  Okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanat etkinlikleri planlama ve uygulama
15. Hafta  Okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanat etkinlikleri planlama ve uygulama
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
4
1
4
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
7
7
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
4
3
12
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))